Värmepump luft/vatten/berg och mark för hushåll

Värmepump luft/vatten/berg och mark för hushåll


Sorteras på ÅVC som:
Kyl & Frys

Bra att veta:
Elektronikavfall kan innehålla både sällsynta och farliga metaller därför är det viktigt att det sorteras rätt.