Vinkartong, påsen med tapp

Vinkartong, påsen med tapp


Sorteras hemma som:
Plastförpackningar Kärl 2


Sorteras på ÅVC som:
Plastförpackningar ÅVC