Vresros

Vresros


Sorteras på avfallsanläggningen i Rönneholm som:
Invasiva växter

Bra att veta:
Vresros är en invasiv främmande växtart. Växtavfall från invasiva främmande växter förpackas i tätförslutna sopsäckar och lämnas på anvisad plats på Rönneholms avfallsanläggning. Därifrån går det direkt till förbränning.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window