Svepretur ansvarar för insamling in ensilageplast

MERAB tar inte emot lantbruksplast (ensilageplast). Plast som används inom lantbruk tillhör Svepreturs återvinningssystem och samlas in av dem. Varje år brukar Svepretur genomföra en egen insamling av plast ett par dagar på många olika ställen i Skåne.

Insamling våren 2022

Läs mer om Svepreturs insamling på deras hemsida.

https://svepretur.se/tjanster/insamlingsinfo/