Svepretur samlar in ensilageplast på Hörby lantmän 25 november

MERAB tar inte emot lantbruksplast (ensilageplast). Plast som används inom lantbruk tillhör Svepreturs återvinningssystem och samlas in av dem. Varje år brukar Svepretur genomföra en egen insamling av plast ett par dagar på många olika ställen i Skåne. 25 november kommer Svepreturs insamling av lantplast att ske på Hörby lantmän mellan kl 08.00 och 14.00.

Se samtliga insamlingsställen i Skåne

Svepreturs regler vid insamlingen

  • För att få lämna använd fiberduk, odlingsfolie, plansilofolie och ensilageslang måste handling som visar att återvinningsavgiften är betald uppvisas. Kan sådan handling inte uppvisas kan du bli nekad avlastning.
  • De olika plastfraktionerna skall färgsorteras, vit och transparent plast sorteras i en ”vit fraktion” övriga färger blandas i en ”färgad fraktion”.
  • Odlingsfolie och fiberduk skall rullas ihop utan kärna/bobin eller vikas ihop till ett väl sammanhållet ”paket”.
  • Lös odlingsfolie och fiberduk med långa ”svansar” tas inte emot.
  • Nät ska packas i storsäck, som ska knytas ihop.
  • Syntetgarn ska packas i storsäck, som ska knytas ihop.
  • Dunkar, fat och container för växtskyddsmedel, ensileringsmedel och gödselmedel: Max 8-10 dunkar, utan lock, ska bindas ihop med ett grovt snöre. Locken lämnas i t.ex. en använd dunk. Andra dunkar, som inte ingår i SvepReturs återvinningssystem, tas inte emot!

Läs mer om Svepreturs insamling på deras hemsida.

https://svepretur.se/tjanster/insamlingsinfo/