Vintertips

Avfallsinsamling är ett tungt och slitsamt arbete och på vintern ställer snö, is och halka till det ännu mer. Du som fastighetsägare har skyldighet att skotta och sanda eller salta så att hämtningspersonalen kan komma fram till ditt kärl utan problem. Detta gäller gångvägen mellan hämtningsbilen och ditt kärl och transportväg samt vändplats om du har egen väg.

Se också till att hela gångvägen är väl upplyst så att hämtningspersonalen slipper famla i mörkret efter ditt kärl. Vallar som läggs upp av snöplogar ska avlägsnas före hämtning av avfall. Kärlet ska vara avsopat.

Om grenar och buskar sticker ut över vägen är det viktigt att du klipper ner dem innan vintern är här. Ibland kan vägen till kärlet vara så smal att det blir problem ändå. Flytta upp kärlet till en väg som är farbar om du vet med dig att det blir för trångt för hämtningsbilen. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window