Sök

 • 1422 träffar på ""

 • Ammoniak

  Hemma: -

  På återvinningscentral: Farligt Avfall

  Återvinningscentral Eslöv
  Återvinningscentral Höör
  Återvinningscentral Hörby
  Återvinningscentralen Löberöd
  Återvinningscentralen Marieholm
  Återvinningscentralen Rönneholm
  Visa alla
 • Ammunition

  Ska lämnas till Polisen. Kontakta polisen innan du lämnar ammunition.

 • Anitrol

  På återvinningscentral: Farligt Avfall

  Återvinningscentral Eslöv
  Återvinningscentral Höör
  Återvinningscentral Hörby
  Återvinningscentralen Löberöd
  Återvinningscentralen Marieholm
  Återvinningscentralen Rönneholm
  Visa alla
 • Apelsinskal

  Hemma: Matavfall Kärl 1

 • Armbandsur, batteridriven

  På återvinningscentral: Diverse elektronik

  Återvinningscentral Eslöv
  Återvinningscentral Höör
  Återvinningscentral Hörby
  Återvinningscentralen Löberöd
  Återvinningscentralen Marieholm
  Återvinningscentralen Rönneholm
  Visa alla
 • Armbandsur, ej batteridriven

  På återvinningscentral: Metallskrot

  Återvinningscentral Eslöv
  Återvinningscentral Höör
  Återvinningscentral Hörby
  Återvinningscentralen Löberöd
  Återvinningscentralen Marieholm
  Återvinningscentralen Rönneholm
  Visa alla
 • Armeringsjärn

  Metall kan återvinnas hur många gånger som helst.

  Hemma: -

  På återvinningscentral: Metallskrot

  Återvinningscentral Eslöv
  Återvinningscentral Höör
  Återvinningscentral Hörby
  Återvinningscentralen Löberöd
  Återvinningscentralen Marieholm
  Återvinningscentralen Rönneholm
  Visa alla
 • Arsenik

  På återvinningscentral: Farligt Avfall

  Återvinningscentral Eslöv
  Återvinningscentral Höör
  Återvinningscentral Hörby
  Återvinningscentralen Löberöd
  Återvinningscentralen Marieholm
  Återvinningscentralen Rönneholm
  Visa alla
 • Asbest

  Asbest och eternit får bara lämnas på Rönneholms avfallsanläggning.  Asbest/eternit måste plastas in, förpackas väl och stå på pall..

  Leveranskrav

  MINDRE MÄNGD

  När det gäller asbest så är det endast en mindre mängd, upp till 20 kg, som får lämnas kostnadsfritt.

  Avfallet ska kunna läggas i en tät specialbyggd container och måste vara inplastad/tejpad så att det inte dammar.

  Lossningen sköter du själv.

  STÖRRE MÄNGD

  Asbesten/eterniten ska vara inplastad/tejpad och förpackningen väl försluten.

  Önskvärt att det asbesthaltiga avfallet levereras på pall eller i storsäck. MERAB erbjuder hjälp med lossning.

  Deponering av asbesthaltigt avfall

  Asbesthaltigt avfall är en typ av farligt avfall som inte går att material- eller energi återvinna. Detta deponeras därför på ett säkert sätt på MERABs deponi. Efter att materialet deponerats täcks det med massor (t.ex. jord) för att undvika att de hälsofarliga asbestfibrerna sprids.

  Vi ber alla som ska lämna asbest att komma till avfallsanläggningen senast en halvtimme innan stängning d.v.s. senast kl. 15.00.

  På avfallsanläggningen i Rönneholm: Asbest och eternit

 • Asfaboard

  Då materialet innehåller lim kan det inte materialåtervinnas och sorteras därmed som brännbart

  Hemma: -

  På återvinningscentral: Energiåtervinning ÅVC

  Återvinningscentral Eslöv
  Återvinningscentral Hörby
  Återvinningscentral Höör
  Återvinningscentralen Löberöd
  Återvinningscentralen Marieholm
  Återvinningscentralen Rönneholm
  Visa alla

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window