Återvinningscentraler

Återvinningscentraler

Återvinningscentralen tar emot grovavfall och farligt avfall som normalt uppstår i ett hushåll. I Eslöv, Höör och Hörby finns sammanlagt 6 återvinningscentraler. Dessa finansieras genom renhållningstaxan.

I anslutning till våra återvinningscentraler finns också återvinningsstationer, där våra kunder kan lämna sina förpackningar.

Vanliga frågor om våra återvinningscentraler

Nej, det är förbjudet att ta med sig eller köpa föremål från återvinningscentralerna. Detta eftersom den som slängt det har bestämt att det är ett avfall.

Försök alltid att förvara dina farliga avfall i originalförpackningen och förpacka avfallet väl. Var alltid noga med att inte blanda olika typer av farligt avfall samt att märka förpackningen med aktuellt innehåll. Är du osäker på vad avfallet innehåller, markera gärna förpackningen med ett frågetecken och informera personalen. Du lämnar ditt förpackade avfall på en återvinningscentral. Vi tar inte emot farligt avfall från verksamheter.

Nej, det ingår inte i arbetsuppgifterna för återvinningscentralernas personal. Om du har tunga saker att slänga, måste du ta med dig någon som kan hjälpa dig att bära.

Ja, MERAB erbjuder lastväxlarflak till våra villakunder för uthyrning och tömning.

Grovavfall lämnas kostnadsfritt. Bygg & rivningsavfall samt trädgårdsavfall från privathushåll upp till 3 kubikmeter lämnas utan avgift, under förutsättning att det finns ett sopabonnemang hos MERAB med betald grundavgift.

För företag och organisationer gäller andra regler och därför måste dessa betala för de flesta avfall som lämnas. Mer information om vad företag kan lämna hittar du på våra företagssidor.

Ja, företagare får betala för de flesta typer av avfall som lämnas. På våra företagssidor kan du läsa om vad företag kan lämna på våra återvinningscentraler samt vad det kostar. Det går också bra att lämna avfallet på Rönneholms avfallsanläggning där avfallet vägs och betalas efter vikt och material.

Nej, på återvinningscentralerna kan du bara lämna sorterat avfall.

Nej, vi tar emot asbest bara på avfallsläggningen i Stehag.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window