Återvinningscentraler

Återvinningscentraler

Återvinningscentralen tar emot grovavfall och farligt avfall som normalt uppstår i ett hushåll. I Eslöv, Höör och Hörby finns sammanlagt 6 återvinningscentraler. Dessa finansieras genom renhållningstaxan.

I anslutning till våra återvinningscentraler finns också återvinningsstationer, där våra kunder kan lämna sina förpackningar.