Återvinningscentraler

Återvinningscentraler

Återvinningscentralen tar emot grovavfall och farligt avfall som normalt uppstår i ett hushåll. I Eslöv, Höör och Hörby finns sammanlagt 6 återvinningscentraler. Dessa finansieras genom renhållningstaxan. I anslutning till våra återvinningscentraler finns också återvinningsstationer, där våra kunder kan lämna sina förpackningar och tidningar. 

En man lämnar farligt avfall till återvinning,

Avfall från hushåll

Avfall från hushåll upp till 3 kubikmeter lämnas kostnadsfritt. Bygg och rivningsavfall samt trädgårdsavfall från privathushåll upp till 3 kubikmeter lämnas utan avgift, under förutsättning att det finns ett sopabonnemang hos MERAB med betald grundavgift.

Vid större mängder gäller följande priser inkl. moms:

Virke 150 kr/m3
Tryckimpregnerat virke (frimängd endast upp till en 1 kubikmeter) 450 kr/m3
Trädgårdsavfall/grenar och ris** 150 kr/m3
Brännbart 150 kr/m3
Ej återvinningsbart 150 kr/m3
Schaktmassor (frimängd endast upp till en 1 kubikmeter) 150 kr/m3
Stock, stam, rot eller stubbe över 25 cm i diameter 725 kr/st
Asbest lämnas på Rönneholms avfallsanläggning 1875 kr/ton

Avfall från företag och verksamheter

Företag och verksamheter kan utan avgift lämna mindre mängder:

 • Förpackningar med producentansvar.
 • El- och elektronikavfall med producentansvar
 • Trädgårdsavfall (Gäller endast fastighetsbolag som förvaltar lägenheter som får lämna upp till 3m3 per dag.)

Företag och verksamheter kan mot avgift (se priserna ovan) lämna mindre mängder sorterat avfall:

 • Grenar – ris max 25 cm i diameter
 • Trädgårdsavfall
 • Omålat virke
 • Målat virke
 • Impregnerat virke
 • Ej återvinningsbart
 • Brännbart
 • Schaktmassor

Större mängder avfall mottas endast på Rönneholms avfallsanläggning.

Farligt avfall från verksamheter får endast transporteras av den som har gjort en anmälan till Länsstyrelsen. Om du vill transportera farligt avfall själv, inklusive elektronikavfall, måste du alltid göra en anmälan eller söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Detta gäller också om materialet innehåller PCB, cyanid, kadmium eller kvicksilver. Om det gäller mindre mängder (max 100 kg eller 100 liter) farligt avfall , liksom hela lysrör eller andra ljuskällor, behöver du bara göra en anmälan hos Länsstyrelsen.

Ordningsregler

Avfall på återvinningscentralen tillhör MERAB.
Låt barn och husdjur vara kvar i bilen.
Rökning eller öppen eld inom området är förbjuden.
Kom i god tid innan stängning.

Lastbilar över 3,5 ton och traktorer hänvisas till Rönneholms avfallsanläggnig.

Vanliga frågor om våra återvinningscentraler

Nej, det är förbjudet att ta med sig eller köpa föremål från återvinningscentralerna. Detta eftersom den som slängt det har bestämt att det är ett avfall.

Försök alltid att förvara dina farliga avfall i originalförpackningen och förpacka avfallet väl. Var alltid noga med att inte blanda olika typer av farligt avfall samt att märka förpackningen med aktuellt innehåll. Är du osäker på vad avfallet innehåller, markera gärna förpackningen med ett frågetecken och informera personalen. Du lämnar ditt förpackade avfall på en återvinningscentral. Vi tar inte emot farligt avfall från verksamheter.

Nej, det ingår inte i arbetsuppgifterna för återvinningscentralernas personal. Om du har tunga saker att slänga, måste du ta med dig någon som kan hjälpa dig att bära.

Ja, MERAB erbjuder lastväxlarflak till våra villakunder för uthyrning och tömning.

Grovavfall lämnas kostnadsfritt. Bygg & rivningsavfall samt trädgårdsavfall från privathushåll upp till 3 kubikmeter lämnas utan avgift, under förutsättning att det finns ett sopabonnemang hos MERAB med betald grundavgift.

Vid större mängder gäller följande priser inkl. moms:
Virke                                                                                                                  150 kr/m3
Tryckimpregnerat virke (frimängd endast upp till en 1 kubikmeter) 450 kr/m3
Trädgårdsavfall/grenar och ris                                                                    150 kr/m3
Brännbart                                                                                                         150 kr/m3
Ej återvinningsbart                                                                                        150 kr/m3
Schaktmassor (frimängd endast upp till en 1 kubikmeter)                   150 kr/m3
Stock, stam, rot eller stubbe över 25 cm i diameter                                725 kr/st
Asbest lämnas på Rönneholms avfallsanläggning                                 1525 kr/ton

För företag och organisationer gäller andra regler och därför måste dessa betala för de flesta avfall som lämnas. Mer information om vad företag kan lämna hittar du på våra företagssidor.

Ja, företagare får betala för de flesta typer av avfall som lämnas. På våra företagssidor kan du läsa om vad företag kan lämna på våra återvinningscentraler samt vad det kostar. Det går också bra att lämna avfallet på några av våra anläggningar där avfallet vägs och betalas efter vikt och material.

Nej, på återvinningscentralerna kan du bara lämna sorterat avfall.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window