Sök

 • 1422 träffar på ""

 • Asfalt

  MERABs återvinningscentraler och MERABs avfallsanläggning i Rönneholm tar ej emot asfalt.

  OMHÄNDERTAGANDE AV ASFALT

  Asfalt som inte är baserat på stenkolstjära bör återvinnas. Verksamhet som omfattar krossning och återanvändning av asfalt ska anmälas till kommunen. Innehåller asfalten stenkolstjära ska den tas om hand som farligt avfall.

  Försäkra dig om att mottagaren är godkända för denna typ av avfallshantering. Vid tveksamheter kontakta din kommun.

 • Ask, metall

  Hemma: Metallförpackningar kärl 2

  På återvinningscentral: Metallförpackningar ÅVC

  Återvinningscentral Eslöv
  Återvinningscentral Höör
  Återvinningscentral Hörby
  Återvinningscentralen Löberöd
  Återvinningscentralen Marieholm
  Återvinningscentralen Rönneholm
  Visa alla
 • Ask, papper

  Hemma: Pappersförpackningar Kärl 2

  På återvinningscentral: Pappersförpackningar ÅVC

  Återvinningscentral Eslöv
  Återvinningscentral Höör
  Återvinningscentral Hörby
  Återvinningscentralen Löberöd
  Återvinningscentralen Marieholm
  Återvinningscentralen Rönneholm
  Visa alla
 • Ask, plast

  Hemma: Plastförpackningar Kärl 2

  På återvinningscentral: Plastförpackningar ÅVC

  Återvinningscentral Eslöv
  Återvinningscentral Höör
  Återvinningscentralen Löberöd
  Återvinningscentral Hörby
  Återvinningscentralen Marieholm
  Återvinningscentralen Rönneholm
  Visa alla
 • Aska

  Du får inte lägga lös aska i ditt sopkärl, utan paketera askan i en försluten påse så att den inte kan fastna i kärlet eller blåsa iväg vid tömning. Undvik bränder i sopkärlet genom att låta askan svalna minst en vecka innan den placeras i kärlet, annars kan det finnas glöd kvar som kan antända avfallet, kärlet eller sopbilen.

  Om aska ska lämnas på Återvinningscentralen ska det läggas bland trädgårdsavfall.

   

  Hemma: Restavfall kärl 1

  På återvinningscentral: Trädgårdsavfall

  Återvinningscentral Eslöv
  Återvinningscentral Höör
  Återvinningscentral Hörby
  Återvinningscentralen Löberöd
  Återvinningscentralen Marieholm
  Återvinningscentralen Rönneholm
  Visa alla
 • Aska, liten mängd

  Det är viktigt att askan är ordentligt släckt innan det läggs i kärlet annars finns det risk för brand. Tänk på att paketera askan så att inte askan dammar vid tömning.

  Om aska ska lämnas på Återvinningscentralen ska det läggas bland trädgårdsavfall.

  Hemma: Restavfall kärl 1

  På återvinningscentral: Trädgårdsavfall

  Återvinningscentral Eslöv
  Återvinningscentral Höör
  Återvinningscentral Hörby
  Återvinningscentralen Löberöd
  Återvinningscentralen Marieholm
  Återvinningscentralen Rönneholm
  Visa alla
 • Assietter, hela

  Lämna gärna hela saker till en loppis eller sälj.

  Hemma: -

  På återvinningscentral: Återbruk - Möbler, prylar och böcker

  Återvinningscentral Eslöv
  Återvinningscentral Höör
  Återvinningscentral Hörby
  Visa alla
 • Assietter, trasiga

  Hemma: Restavfall kärl 1

  På återvinningscentral: Sten och grus/Schakt

  Återvinningscentral Eslöv
  Återvinningscentral Höör
  Återvinningscentral Hörby
  Återvinningscentralen Löberöd
  Återvinningscentralen Marieholm
  Återvinningscentralen Rönneholm
  Visa alla
 • Astmainhalator, även tom

  Apoteket

 • Avfettningsmedel

  På återvinningscentral: Farligt Avfall

  Återvinningscentral Eslöv
  Återvinningscentral Höör
  Återvinningscentral Hörby
  Återvinningscentralen Löberöd
  Återvinningscentralen Marieholm
  Återvinningscentralen Rönneholm
  Visa alla

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window