Behöver jag vara hemma när ni kommer och tömmer min brunn?

Behöver jag vara hemma när ni kommer och tömmer min brunn?

Nej, du behöver inte vara hemma. Dock ska brunnen vara frilagd och utmärkt när vi kommer för att tömma. Det  får inte ligga  någonting på locket. Det får inte heller finnas bilar eller annat som blockerar vägen och det får inte finnas lösgående djur.