Behöver jag vara hemma när ni kommer och tömmer min brunn?

Behöver jag vara hemma när ni kommer och tömmer min brunn?

Nej, du behöver inte vara hemma. Dock ska brunnen vara frilagd och utmärkt när vi kommer för att tömma. Det får inte ligga någonting på locket. Det får inte heller finnas bilar eller annat som blockerar vägen och det får inte finnas lösgående djur.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window