Får jag lämna osorterat avfall på en återvinningscentral?

Får jag lämna osorterat avfall på en återvinningscentral?

Nej, på återvinningscentralerna kan du bara lämna sorterat avfall.