Hur långt in på tomten kan ni hämta mitt kärl?

Hur långt in på tomten kan ni hämta mitt kärl?

Vi kan hämta kärl 50 meter in från tomtgräns/plats där sopbilen normalt stannar men det kostar extra. Hela dragvägen måste också vara hårdgjord och godkänd för att rulla kärl på. Trädgårdskärl måste placeras precis vid tomtgräns i anslutning till där sopbilen stannar.

Vill du inte betala extra för ditt avfallsabonnemang måste ditt kärl vara placerat max 5 meter in från tomtgränsen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window