Hur långt in på tomten kan ni hämta mitt kärl?

Hur långt in på tomten kan ni hämta mitt kärl?

Vi kan hämta kärl 50 meter in från tomtgräns/plats där sopbilen normalt stannar men det kostar extra. Hela dragvägen måste också vara hårdgjord och godkänd för att rulla kärl på. Trädgårdskärl måste placeras precis vid tomtgräns i anslutning till där sopbilen stannar.

Vill du inte betala extra för ditt avfallabonnemang måste ditt kärl vara placerat max 5 meter in.