Hur ofta tömmer ni min avloppsbrunn?

Hur ofta tömmer ni min avloppsbrunn?

Enligt kommunala renhållningsförekrifterna ska slamavskiljaren tömmas minst en gång om året eller oftare om behov finns. Om du behöver tömning fler gånger, kontakta kundtjänst så lägger vi in fler tömningar på ett schema.