Hur ska kärlen stå placerade?

Hur ska kärlen stå placerade?

Du kan ha kärlen placerade hur du vill fram tills tömningsdagen. Men på tömningsdagen ska kärlet/kärlen vara placerade enligt nedan för att de ska bli tömda:

  • max fem meter från tomtgränsen senast 06:00 (om du inte betalar en extra avgift för att ha dem placerade 5-50 meter från tomtgräns)
  • placering på hårdgjord yta
  • handtagen och hjulen ska vara vända utåt gatan/mot chauffören (kärl med tre hjul kan däck stå med handtag inåt om kärlets underlag och dragvägen är hårdgjorda)

Trädgårdskärl ska stå vid tomtgränsen på tömningsdagen. Alternativt rullas fram till tomtgränsen senast klockan 06.00 på tömningsdagen om du har kärlet stående på annat ställe.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window