Hur ska kärlen stå placerade?

Hur ska kärlen stå placerade?

Du kan ha kärlen placerade hur du vill fram tills tömningsdagen. Men på tömningsdagen ska kärlet/kärlen vara placerade enligt nedan för att de ska bli tömda;

  • vid tomtgränsen senast 06:00
  • placering på hårdgjord yta
  • handtagen och hjulen ska vara vända utåt gatan/mot chauffören (kärl med tre hjul kan däck stå med handtag inåt om kärlets underlag och dragvägen är hårdgjorda.
  • rättsorterat avfall
  • ej blockerat

Trädgårdskärlet ska stå vid tomtgränsen på tömningsdagen. Alternativt rullas fram till tomtgränsen senast klockan 06.00 på tömningsdagen om du har kärlet stående på annat ställe.