Jag har bytt abonnemang men på fakturan har ni tagit betalt för mitt gamla abonnemang, hur rättas detta?

Jag har bytt abonnemang men på fakturan har ni tagit betalt för mitt gamla abonnemang, hur rättas detta?

Om du har bytt abonnemang kommer vi att korrigera detta på nästa faktura. Betala den faktura du har fått och kontrollera så att nästa faktura stämmer.