Kan jag anlita någon annan till att tömma brunnen?

Kan jag anlita någon annan till att tömma brunnen?

Nej, slam från enskilda avlopp är ett hushållsavfall och får bara hämtas av Merab eller en entreprenör som upphandlats av Merab.