Vad får jag slänga i storsäck?

Vad får jag slänga i storsäck?

Frågan är under uppbyggnad och svaret gäller inte just nu.

Det här ska du slänga sorterade var för sig

  • Gips
  • Plast
  • Planglas
  • Mineral – isolering
  • Mineral – betong
  • Metall
  • Rent trä
  • Målat trä
  • Impregnerat trä

Det här kan slängas mot högre kostnad

  •  Osorterat bygg- och rivningsavfall

Felsorteringsavgift

Säcken får inte innehålla något av följande: asbest, farligt avfall, elektronik och däck.

Om avfallet innehåller avfallstyper/föremål som inte får förekomma tillkommer avgift utöver ordinarie avgift:

Behållare – Storlek

Avgift (kr)

Storbehållare/Container > 1 m3 1 038

Dessutom kommer säcken att vägas in som Osorterat avfall med högre behandlingskostnad.