Vad får jag slänga i storsäck?

Vad får jag slänga i storsäck?

Det här ska du sortera var för sig

  • Gips
  • Plast
  • Planglas
  • Isolering
  • Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten
  • Metall
  • Rent trä
  • Målat trä
  • Impregnerat trä

Det här kan slängas mot högre kostnad

  • Osorterat bygg- och rivningsavfall (Observera att tryckimpregnerat trä som är farligt avfall får inte förekomma bland Osorterat)

Felsorteringsavgift

Säcken får inte innehålla något av följande: asbest, farligt avfall, elektronik och däck.

Om avfallet innehåller avfallstyper/föremål som inte får förekomma tillkommer avgift utöver ordinarie avgift:

Behållare – Storlek

Avgift (kr)

Storbehållare/Container > 1 m³ 1 038

Dessutom kommer säcken att vägas in som Osorterat avfall med högre behandlingskostnad.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window