Vad får jag slänga i storsäck?

Vad får jag slänga i storsäck?

Frågan är under uppbyggnad och svaret gäller inte just nu.

Det här kan du slänga sorterade var för sig

 • Gips
 • Plast
 • Planglas
 • Mineral – isolering
 • Mineral – betong
 • Metall
 • Rent trä
 • Målat trä
 • Impregnerat trä

Det här kan slängas mot högre kostnad

 • Osorterat

Säcken får inte innehålla något av följande:

 • Asbest
 • Farligt avfall
 • Elektronik
 • Däck

Om avfallet innehåller avfallstyper/föremål som inte får förekomma tillkommer avgift utöver ordinarie avgift:

Behållare – Storlek

Avgift (kr)

Storbehållare/Container > 1 m3 1 038

Dessutom kommer säcken att vägas in som Osorterat avfall med högre behandlingskostnad.