Vad jag ska tänka på när jag fyller min storsäck?

Vad jag ska tänka på när jag fyller min storsäck?

  • Innan du börjar fylla säcken är det viktigt att du placerar den på en plats max 10 m från en plats där den kan hämtas med en kranbil.
  • Säcken ska gå att försluta
  • Kranbilen som hämtar behöver fri höjd på minst 4,5 m och en vägbredd på 4 m.

Om vi inte kan hämta säcken på grund av att ovanstående inte följts tar vi ut en framkörningsavgift.