Varför kan jag inte säga upp mitt abonnemang?

Varför kan jag inte säga upp mitt abonnemang?

Där det finns en fastighet ska det även finnas renhållning. Fastighetsägaren är den som är betalningsskyldig för renhållning. Avgift ska betalas för den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg och i enlighet med de föreskrifter som kommunen har meddelat med stöd av miljöbalken.

Dispens

Alla undantag från renhållningsordningen  hanteras av din kommun. Om du t ex vill ha uppehåll under en period, kompostera ditt eget matavfall eller dela kärl med en granne kan du ansöka om dispens hos din kommun. Mer information hittar du hos din kommun.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window