Vilken information får jag på e-fakturan?

Vilken information får jag på e-fakturan?

E-fakturan innehåller samma uppgifter som en pappersfaktura.