Vilken tid måste kärlen vara ute på tömningsdagen?

Vilken tid måste kärlen vara ute på tömningsdagen?

Kärlen ska stå ute på tömningsdagen senast klockan 06.00.