Renhållningstaxa 2024

Indexreglering

För hämtning av avfall vid fastigheten är indexhöjningen 5,7 procent. Kostnaden för hämtning av avfall utgör en större del av den totala kostnaden för avfallshanteringen och har därför också en stor påverkan på avgiften.

Indexet påverkas bland annat av transportkostnader, energipriser och den allmänna prisnivån i samhället.

Dessa tre faktorer har bidragit till att kommunerna behövt höja avgifterna. Både grundavgiften och den rörliga avgiften har påverkats av dessa faktorer.

Här kan du läsa renhållningstaxan i sin helhet

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window