Renhållningstaxa 2024

Indexreglering

För hämtning av avfall vid fastigheten är indexhöjningen 5,7 procent. Kostnaden för hämtning av avfall utgör en större del av den totala kostnaden för avfallshanteringen och har därför också en stor påverkan på avgiften.

Indexet påverkas bland annat av transportkostnader, energipriser och den allmänna prisnivån i samhället.

Dessa tre faktorer har bidragit till att kommunerna behövt höja avgifterna. Både grundavgiften och den rörliga avgiften har påverkats av dessa faktorer.