Eternitplattor

Eternitplattor


Sorteras på avfallsanläggningen i Rönneholm som:
Asbest och eternit

Bra att veta:
OMHÄNDERTAGANDE AV ASBESTAVFALL MERAB tar emot asbest/eternit bara på Rönneholms avfallsanläggning i Stehag. Leveranskrav Asbest/eternit måste plastas in, förpackas väl och stå på pall. MINDRE MÄNGD När det gäller asbest så är det endast en mindre mängd, upp till 20 kg, som får lämnas kostnadsfritt. Avfallet ska kunna läggas i en tät specialbyggd container och måste vara inplastad/tejpad så att det inte dammar. Lossningen sköter du själv. STÖRRE MÄNGD Asbesten/eterniten ska vara inplastad/tejpad och förpackningen väl försluten. Önskvärt att det asbesthaltiga avfallet levereras på pall eller i storsäck. MERAB erbjuder hjälp med lossning. Deponering av asbesthaltigt avfall Asbesthaltigt avfall är en typ av farligt avfall som inte går att material- eller energi återvinna. Detta deponeras därför på ett säkert sätt på MERABs deponi. Efter att materialet deponerats täcks det med massor (t.ex. jord) för att undvika att de hälsofarliga asbestfibrerna sprids.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window