Fyrfackskärl till alla

Senast den 1 januari 2025 ska alla hushåll i Mellanskåne ha fastighetsnära insamling, det vill säga sortering och insamling av förpackningar vid fastigheten. Under 2024 kommer vi att fortsätta med byte för de hushåll som fortfarande har hela/tvådelade kärl till fyrfackskärl.

Fyrfackskärlen kan beskrivas som en egen liten återvinningsstation hemma vid grinden. Det innebär hämtning av mat- och restavfall, samt plast-, pappers-, glas- och metallförpackningar och tidningar, batterier och ljuskällor direkt i kärl på din egen tomt. Smidigt, enkelt och lätt att göra rätt!
Du som ännu inte har fyrfackskärl har fått mer information från oss i din brevlåda och kärlen byts ut i början av juli 2024.

Fastighetsnära insamling – ett riksdagsbeslut

Genom att göra det enklare för hushåll och verksamheter att sortera sina förpackningar kan producenterna återvinna mer avfall. Detta leder i sin tur till en mer effektiv hantering av avfall och minskade koldioxidutsläpp. Dessutom minskar behovet av nya råvaror, vilket stödjer den gröna omställningen.

Här på regeringskansliets hemsida kan man läsa om beslutet och till höger på sidan finns det en tabell över de nya bestämmelserna. Nya förbättrade regler om förpackningsinsamlingen – Regeringen.se

I förpackningsförordningen 1 kap 8§ och 6 kap kan man läsa mer om insamling av förpackningsavfall från hushåll och vissa verksamheter:

Förordning (2022:1274) om producentansvar för förpackningar | Sveriges riksdag (riksdagen.se)

Eslöv, Höör och Hörby verkställer under 2024

I våra tre kommuner har majoriteten av husägarna redan två fyrfackskärl, men de ca 2400 som inte redan har det får detta under 2024 enligt de avfallsföreskrifter som våra kommuner beslutat om.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window