Fyrfackskärl

Fyrfackskärl

Om du bor i en villa eller har en liten verksamhet kan du få dina förpackningar och tidningar hämtade i två stycken kärl med fyra fack. De kallas fyrfackskärl och är det vanligaste och billigaste sättet för dig att bli av med ditt restavfall, matavfall, förpackningar, tidningar, ljuskällor och batterier. Fyrfackskärlen blir obligatoriska för alla småhus i Eslöv, Höör och Hörby kommuner under 2024.

För att du ska kunna sortera nästan allt avfall som du producerar hemma måste du ha två kärl med fyra fack i varje. I varje fack sorterar du olika typer av avfall.

  • Kärl 1 töms varannan vecka och kärl 2 töms var fjärde vecka.
  • Det är olika bilar som tömmer kärl 1 respektive kärl 2.
  • Storleken på fyrfackskärl är 370 liter.


Ex box innehållande ljuskällor samt batterier.Box för små ljuskällor och batterier

Boxen för mindre ljuskällor och batterier får ni vid utsättningen av fyrfackskärlen.

Boxen förvaras på lämpligt ställe t ex i garage/förråd och monteras på kärl 2 vid tömning. Hämtningspersonal placerar ljuskällorna och batterierna i separata boxar på bilen. Större ljuskällor och batterier, t ex lysrör och bilbatterier, får man själv lämna till närmaste återvinningscentral.

Kom ihåg att ta in boxen igen när den blivit tömd av vår personal. Boxen ska inte hänga ute på kärlen mer än när de behöver tömmas, eftersom de annars är i vägen för tömningspersonalen samt att boxen slits av väder och vind.

Backstycke på en lastbil delat i fyra fack.


Bilen som tömmer har också fyra fack

För att det du sorterat i fyrfackskärlen inte ska blandas när vi hämtar det, har även bilen som tömmer dina kärl fyra fack. När bilen sedan töms på Rönneholms avfallsanläggning, töms de olika facken på olika ställen.

Kärlen ska stå ute på tömningsdagen senast klockan 06.00.

Vi kan hämta kärl 50 meter in från tomtgräns/plats där sopbilen normalt stannar men det kostar extra. Hela dragvägen måste också vara hårdgjord och godkänd för att rulla kärl på. Trädgårdskärl måste placeras precis vid tomtgräns i anslutning till där sopbilen stannar.

Vill du inte betala extra för ditt avfallsabonnemang måste ditt kärl vara placerat max 5 meter in från tomtgränsen.

Du kan ha kärlen placerade hur du vill fram tills tömningsdagen. Men på tömningsdagen ska kärlet/kärlen vara placerade enligt nedan för att de ska bli tömda:

  • max fem meter från tomtgränsen senast 06:00 (om du inte betalar en extra avgift för att ha dem placerade 5-50 meter från tomtgräns)
  • placering på hårdgjord yta
  • handtagen och hjulen ska vara vända utåt gatan/mot chauffören (kärl med tre hjul kan däck stå med handtag inåt om kärlets underlag och dragvägen är hårdgjorda)

Trädgårdskärl ska stå vid tomtgränsen på tömningsdagen. Alternativt rullas fram till tomtgränsen senast klockan 06.00 på tömningsdagen om du har kärlet stående på annat ställe.

Kontakta vår kundtjänst för att beställa nya dekaler till dina sopkärl. Du beställer enklast nya dekaler till villakärl via vårt formulär för beställning av dekaler.  Där hittar du även hur dekalerna ska sitta.

Ditt kärl kan tömmas mellan 6:00 och 21:00. Bor du i villa kan du söka i vår tömningskalender efter din nästa tömningsdag. Du kan även hitta dina tömningsdagar på Mina sidor (gäller både företag och privatpersoner).

Trädgårdskärlen töms varannan vecka under perioden mars till och med november. Kärlet töms mellan klockan 6.00 och 21.00 och måste på tömningsdagen vara placerat precis vid tomtgräns intill allmän väg där renhållningsfordonet kan stanna.

På alla kärl finns det en klisterdekal på sidan av kärlet med en streckkod och adressen som kärlet tillhör. Streckkoden innebär att kärlet är taggat med ett litet chip. Chipet läses av automatiskt och gör att vår kundtjänst direkt kan se när kärlet är tömt av bilen. Chipet innehåller ingen personlig information utan hjälper oss att se när ditt kärl blivit tömt. Det är viktigt att du låter streckkoden vara kvar på kärlet.

Kärlen ska stå ute på tömningsdagen mellan klockan 06.00 till 20.00. Om kärlet inte har blivit tömt mellan dessa tider, vänligen ta kontakt med vår kundservice dagen efter så att vi kan se vad som har hänt.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window