Avfallsföreskrifter och Avfallsplan

Avfallsföreskrifter och Avfallsplan

Eslöv, Höör och Hörby kommun har en gemensam renhållningsordning. Renhållningsordningen består av avfallsföreskrifter och avfallsplan.

Avfallsföreskrifter

I avfallsföreskrifterna kan du som fastighetsägare, verksamhet och kommuninvånare läsa om vad som är ditt ansvar och vårt ansvar. I renhållningsföreskrifterna hittar du bland annat följande information:

  • Kommunens/MERABs ansvar
  • Fastighetsägarens ansvar
  • Hur ofta avfall ska hämtas
  • Hur transportvägar ska se ut
  • Hur kärl ska placeras

Avfallsplan

Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder för avfallshanteringen i din kommun. Målen och åtgärderna ska bidra till att avfallet i kommunen minskar och att det avfall som slängs blir mindre farligt för miljön och människors hälsa.

Avfallsplanen är uppbyggd i följande tre målområden:

  • Minskad nedskräpning
  • Avfallsminimering
  • Hållbar avfallshantering

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window