Renhållningsordning och Avfallsplan

Renhållningsordning och Avfallsplan

MERAB har på uppdrag av din kommun ansvaret för att samla in hushållsavfall från både hushåll och verksamheter.  

Renhållningsordning

I renhållningsordningen kan du som fastighetsägare, verksamhet och kommuninvånare läsa om vad som är ditt ansvar och vårt ansvar. Bild på avfallsplan med föreskrifterRenhållningsordningen är också ett verktyg att utveckla hanteringen av avfall i kommunen. I renhållningsordningen hittar du bland annat följande information:

  • Kommunens/MERAB:s ansvar
  • Fastighetsägarens ansvar
  • Hur ofta avfall ska hämtas
  • Hur transportvägar ska se ut
  • Hur kärl ska placeras

Avfallsplan

Avfallsplanen innehåller mål och åtgärder för avfallshanteringen i din kommun. Målen och åtgärderna ska bidra till att avfallet i kommunen minskar och att det avfall som slängs blir mindre farligt för miljön och människors hälsa.

Avfallsplanen är uppbyggd i följande fem målområden:

  • Hantering av avfall inom bygg- och anläggnings- sektor
  • Hushållens avfall
  • Resurshushållning i livsmedelskedja
  • Avfallsbehandling
  • Nedskräpning

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window