Sök

 • 1622 träffar på ""

 • Avfallsdeklaration deponiavfall

  Det är avfallsproducenten som är ansvarig för att göra karaktäriseringen. Ofullständiga eller fel ifyllda blanketter medför att lass nekas inkörning till dess att blanketten är ifylld korrekt. Alla fält i blanketten ska fyllas i. Blanketten kan lämnas i vågen, eller mailas till vagen@merab.se.

 • På grund av vägarbete kan inte sopkärl på Slånbacksvägen/Sturegatan tömmas. Vi ber de som är berörda av detta att ställa fram kärl till en farbar väg i närheten.

 • Så här placerar du dina kärl

  Här kan du läsa om hur dina kärl ska vara placerade. Placering av kärl Tänk på att ställa kärlen med handtagen och de stora hjulen utåt mot gatan, vid tomtgräns mot farbar väg – senast 06.00 på hämtningsdagen. Kärlet ska då stå på en jämn, hårdgjord yta utan nivåskillnader fram till tomtgräns. Kärlet står då skyddat och är det försett med mer än 2 hjul, så kan...

 • Sommarsäkra din sophämtning

  Med värmen kommer ofta problem med flugor och larver i matavfallet. Här får du tips för hur du ska slippa en larvig sommar. En fluga lägger omkring 40 ägg varannan dag, vilket på kort tid leder till ett stort antal individer. Vid gynnsamma förhållanden, som ett varmt och fuktigt kärl i solen, utvecklas flugans ägg till larver redan efter tio timmar. För att bli av med larver och...

 • Ändrade öppettider på våra ÅVC samt hämtning av kommunalt avfall/hushållsavfall under midsommarhelgen

  För midsommarhelgen gäller följande öppettider på återvinningscentralerna: 24/6 Dag före midsommarafton (Eslöv, Höör och Hörby) 08.00-16.00 25/6 Midsommarafton Stängt 26/6 Midsommardagen Stängt Under vecka 25 kommer avfall att hämtas en dag tidigare än vanligt. Ska du ha hämtning under måndagen kommer sopbilen redan på söndagen och så vidare. På midsommarafton...

 • Fyrverkeripjäser (detonerade)

  På återvinningscentral: Brännbart ÅVC

  Återvinningscentral Eslöv
  Återvinningscentral Hörby
  Återvinningscentral Höör
  Återvinningscentralen Löberöd
  Återvinningscentralen Marieholm
  Återvinningscentralen Rönneholm
  Visa alla
 • MERAB kontrollerar sopkärl

  MERAB kommer fram till årsskiftet att göra en inventering bland våra kärl ute hos en del abonnenter. Detta görs med anledning av att vissa id-chip som sitter på kärlen behöver bytas. Personal från MERAB kommer därför inspektera vissa sopkärl i MERABs kommuner Eslöv, Höör och Hörby under de kommande månaderna.

 • Matolja, större mängd

  Hälls av i behållare

  På återvinningscentral: Frityrolja

  Återvinningscentral Eslöv
  Återvinningscentral Höör
  Återvinningscentral Hörby
  Visa alla
 • Mulltoalett, el

  På återvinningscentral: Diverse elektronik

  Återvinningscentral Eslöv
  Återvinningscentral Höör
  Återvinningscentral Hörby
  Återvinningscentralen Löberöd
  Återvinningscentralen Marieholm
  Återvinningscentralen Rönneholm
  Visa alla
 • Tillgänglighetsredogörelse

  Här beskrivs hur merab.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och hur du kan rapportera brister till oss. Vi strävar efter att merab.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel du använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå...