Återvinningsstationer

Återvinningsstationer

För privata hushåll finns det obemannade återvinningsstationer, även kända som ÅVS, där man kan lämna förpackningar och tidningar.

Återvinningsstationer finns över hela landet. Sedan 1 januari 2024 ansvarar MERAB för driften av ÅVS:erna i Eslöv, Höör och Hörby.

På återvinningsstationer kan du lämna:

  • Metallförpackningar
  • Färgade glasförpackningar
  • Ofärgade glasförpackningar
  • Pappersförpackningar
  • Plastförpackningar
  • Tidningar

Ibland finns även möjlighet att lämna batterier och kläder på återvinningsstationerna.

Hitta ÅVS eller anmäl problem

Om du upptäcker att det är smutsigt eller överfullt på en återvinningsstation, kan du rapportera det via sopor.nu/hittaatervinningen. Där kan du också hitta den närmaste återvinningsstationen på en karta.

Företag och andra verksamheters förpackningsavfall

Läs mer på denna sida om hur verksamheter kan lämna förpackningar.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window