Vad jag ska tänka på när jag fyller min storsäck?

Frågor och svar

Vad kostar hämtning av storsäck?

Insamling med hjälp av kranbil

Storsäck

Avgift per tillfälle
(kr)

Avgift för hämtning för säck 1-5 3 356
Avgift för hämtning för säck 6-15 (utöver avgiften för säck 1-5) 3 356 + 3 356
Avgift per säck (hämtas på ÅVC Eslöv, ÅVC Höör,  ÅVC Hörby eller ÅVC Rönneholm) 159

Behandlingsavgift tillkommer enligt gällande prislista, beroende på material.

Behandlingsavgifter hittar du här

Framkörningsavgift vid bomkörning

Avgift per tillfälle
(kr)

Framkörningsavgift 804

Framkörningsavgift debiteras om planerad/bokad hämtning inte kan utföras. Till exempel på grund av det inte är möjligt att komma åt lastväxlarflak eller storsäck.

Får jag tillbaka min storsäck efter hämtning?

Nej, vi återlevererar inte storsäckar efter hämtning.

Vad får jag slänga i storsäck?

Det här ska du sortera var för sig

 • Gips
 • Plast
 • Planglas
 • Isolering
 • Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten
 • Metall
 • Rent trä
 • Målat trä
 • Impregnerat trä

Det här kan slängas mot högre kostnad

 • Osorterat bygg- och rivningsavfall (Observera att tryckimpregnerat trä som är farligt avfall får inte förekomma bland Osorterat)

Felsorteringsavgift

Säcken får inte innehålla något av följande: asbest, farligt avfall, elektronik och däck.

Om avfallet innehåller avfallstyper/föremål som inte får förekomma tillkommer avgift utöver ordinarie avgift:

Behållare – Storlek

Avgift (kr)

Storbehållare/Container > 1 m³ 1 038

Dessutom kommer säcken att vägas in som Osorterat avfall med högre behandlingskostnad.

Vad jag ska tänka på när jag fyller min storsäck?

 • Innan du börjar fylla säcken är det viktigt att du placerar den på en plats max 10 m från en plats där den kan hämtas med en kranbil. Om säcken väger mer än 1 ton eller står placerad längre än 10 meter – vänligen kontakta MERABs kundtjänst: kundtjanst@merab.se 0413-684 40.
 • Säcken ska gå att försluta
 • Kranbilen som hämtar behöver fri höjd på minst 4,7 m och en vägbredd på 3,5 m.

Om vi inte kan hämta säcken på grund av att ovanstående inte följts tar vi ut en framkörningsavgift.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window