Kostar det något att lämna avfall på en återvinningscentral?

Kostar det något att lämna avfall på en återvinningscentral?

Grovavfall lämnas kostnadsfritt. Bygg & rivningsavfall samt trädgårdsavfall från privathushåll upp till 3 kubikmeter lämnas utan avgift, under förutsättning att det finns ett sopabonnemang hos MERAB med betald grundavgift.

För företag och organisationer gäller andra regler och därför måste dessa betala för de flesta avfall som lämnas. Mer information om vad företag kan lämna hittar du på våra företagssidor.