Återvinningscentraler

Återvinningscentraler

(Gäller företag)

Lämnas på återvinningscentraler (ÅVC)

Företag kan lämna mindre mängder avfall på MERAB:s bemannade återvinningscentraler (ÅVC).

Lämnas på Rönneholms avfallsanläggning

  • Större mängder avfall
  • Tryckimpregnerat trä. Mindre mängder returmaterial kan lämnas utan kostnad.
  • Avfall som uppstått då företag utfört arbete t ex bygg- & rivningsavfall, trädgårdsavfall, måleri med mera eller avfall som uppstått genom tillverkning, spill, överskott och dylikt hänvisas till Rönneholms avfallsanläggning eller annan godkänd mottagare/-insamlingsställe, beroende på avfallsslag och mängder.

Du får själv köra eget icke-farligt avfall (utom hushållsavfall) upp till 10 ton eller max 50 kubikmeter per kalenderår. Ska du köra mer avfall måste du ha tillstånd från Länsstyrelsen.

Prislista

Nedan finner du priser för företag som lämnar avfall på MERAB:s återvinningscentraler respektive avfallsanläggningen i Rönneholm. Den finns även som utskriftsvänlig fil här.

Prislista (priser för företag att lämna avfall på ÅVC)

150 kr m³

150 kr m³

150 kr m³

440 kr m³

350 kr m³

615 kr m³

630 kr/m³

450 kr/m³

Lämnas kostnadsfritt

Lämnas kostnadsfritt

1 850 kr/ton

1 875 kr/ton

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window