Ge dina plagg ett nytt liv: återbruka och återvinn textiler

Ge dina plagg ett nytt liv: återbruka och återvinn textiler

Du vet väl om att du kan lämna utslitna och trasiga plagg till återvinning? Då kan dina håliga strumpor bli till nya produkter och leva kvar i kretsloppet.

Varje år kastar vi nästan 8 kilo textiler i våra vanliga sopkärl. Men vår konsumtion av textil har en stor inverkan på miljön, så det är viktigt att vi ser till att denna värdefulla resurs får stanna längre i kretsloppet. Så istället för att slänga textilierna i soporna, varför inte lämna dem för återbruk och återvinning?

Lämna för återbruk

Om du har hela och rena kläder och hemtextiler kan du skänka dem till en klädinsamling. Lämna dem i en insamlingscontainer på en återvinningscentral. För att skydda textilierna från fukt, kan du packa dem i en plastpåse eller sopsäck.

Lämna för återvinning

Även trasiga och slitna textiler kan du lämna in på återvinningscentralen. Din uttjänta t-shirt och dina håliga strumpor kan exempelvis bli till trasor eller användas som fyllning i möbler. Inte illa va?

Behöver jag separera hela och trasiga plagg?

Nej, du behöver inte sortera dina textiler för återbruk eller återvinning. Våra samarbetspartners sorterar textilierna manuellt. Det som kan återanvändas går till återbruk och det som bedöms som uttjänt hamnar i återvinningen.

Vad kan jag inte lämna?

Undvik att lägga blöta eller starkt nedsmutsade textiler (till exempel med olja eller färg) i klädcontainrar på stan eller på återvinningscentralen. Dessa kan varken återbrukas eller återvinnas och kan även förstöra övriga textiler i containern. Grovt nedsmutsade eller blöta textiler lägger du i restavfallet.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window