Lämna textiler till återbruk och återvinning

Lämna textiler till återbruk och återvinning

Du vet väl om att du kan lämna utslitna och trasiga plagg till återvinning? Då kan dina håliga strumpor bli till nya produkter och leva kvar i kretsloppet.

Vi slänger nästan 8 kilo textiler i restavfallet per person och år. Men vår textilkonsumtion har stor miljöpåverkan och därför måste vi se till att denna värdefulla resurs stannar längre i kretsloppet. Så släng inte textiler i soporna – lämna till återbruk och återvinning!

Lämna till återbruk

Hela och rena kläder och hemtextiler kan du skänka till klädinsamling. Lämna i en insamlingscontainer på din återvinningscentral. Förpacka i en plastpåse eller sopsäck för att skydda textilerna mot väta.

Lämna till återvinning

Trasiga och utslitna textiler kan du också lämna på återvinningscentralen. Din utslitna t-shirt och dina håliga strumpor kan till exempel återvinnas till trasor eller möbelstoppning. Bra va?

Behöver jag separera helt och trasigt?

Nej, du behöver inte dela upp dina textiler för återbruk och återvinning. Våra samarbetspartners sorterar textilerna manuellt. Det som kan användas igen går till återbruk och det som bedöms som uttjänt går till återvinning.

Detta kan du inte lämna

Lägg inte blöta eller grovt nedsmutsade textiler (med exempelvis olja eller färg) i klädcontainrar på stan eller på återvinningscentralen. De går inte att återbruka eller återvinna och kan dessutom förstöra övriga textiler i containern. Grovt nedsmutsade eller blöta textiler lägger du i restavfallet.