Hjälp till att minska mängden avfall

Hjälp till att minska mängden avfall

Varje år genererar varje person i Sverige hela 449 kg avfall. Kan du tänka dig hur stort sopberget skulle bli om vi alla lade vårt avfall där? Det skulle vara gigantiskt!

Tyvärr kan man säga att vi svenskar lever som om vi hade 4,2 jordklot. Det betyder att Sverige är ett av de länder som har störst påverkan på jorden. Vi använder och konsumerar mycket mer än vad naturen kan klara av att ta hand om. Det är inte hållbart i längden. För att hjälpa till att minska mängden avfall behöver vi alla bidra genom att slänga mindre. Vi måste vara rädda om jordens resurser och göra vårt bästa för att minska mängden avfall. Här kommer några tips och inspiration för dig!

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window