Minska ditt avfall

Minska ditt avfall

Visste du att det uppstår 449 kg (2022) avfall från varje person – varje år! Det skulle bli ett jättestort sopberg för alla oss som bor i Sverige.

Vi svenskar lever som om vi hade 4,2 jordklot. Därmed tillhör Sverige de länder som har högst ekologiskt fotavtryck – dvs den yta som krävs för att producera det vi konsumerar och absorbera det avfall vi skapar. Det är inte hållbart. För att minska avfallet måste vi hjälpas åt genom att slänga mindre. Var rädd om jordens resurser och minska ditt avfall. Här får du tips och inspiration!