Förpackningsinsamling från verksamheter

Förpackningsinsamling från verksamheter

Nya regler för förpackningsavfall från verksamheter sedan 1 januari 2024

Från årsskiftet delas företag in i två grupper: samlokaliserade, som delar utrymmen med hushåll (t ex butiker på bottenvåningen av flerbostadshus) och icke samlokaliserade.

Så här kan du som icke samlokaliserad verksamhet göra

  1. även fortsättningsvis beställa tjänsten att hämta förpackningar hos MERAB.
  2. anlita en annan avfallsaktör som hämtar förpackningar.
  3. lämna förpackningsavfall kostnadsfritt på en mottagningsplats.

Observera att verksamheter inte får lämna förpackningsavfall på obemannade återvinningsstationer (ÅVS) då dessa enbart är för hushållen.

Detta gäller för samlokaliserad verksamhet

Sedan 1 januari 2024 ansvarar kommunerna för insamling av förpackningar från samlokaliserade verksamheter, det vill säga verksamheter som delar avfallskärl för förpackningar med hushållen i en fastighet.

Har du en samlokaliserad verksamhet kan du välja att dela kärl med hushållen i fastigheten. Detta förutsätter att din fastighetsägare tillåter det och att du anmäler samlokalisering till MERAB. Det gör du i detta formulär.

  • Observera att du behöver anmäla samlokalisering även om du redan idag delar kärl med hushållen i en flerfamiljsfastighet.
  • Samlokaliserade verksamheter kan nyttja ÅVS och ÅVC för att lämna förpackningsavfall.
  • Samlokaliserade verksamheter kan också välja att anlita en privat entreprenör (innebär egna avfallskärl).

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats om Förpackningsavfall från verksamheter

Restavfall, matavfall och tidningar?

Har din verksamhet matavfall, restavfall och tidningar som liknar avfall från hushållen så är det MERAB som hämtar eftersom det räknas som kommunalt avfall. Kommunalt avfall uppstår normalt från till exempel kontor, personalmatsalar, restauranger, storkök och butiker.

Matavfall som uppstår vid livsmedelproduktion eller hos en livsmedelsgrossist är däremot inte kommunalt avfall och hämtas därför inte av MERAB. För detta får du anlita valfri entreprenör med tillstånd att transportera avfall.

Läs mer om du som verksamhet sorterar avfall här

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window