Sök

 • 37 träffar på ""

 • År 2021 blir udda jämnt, och tvärtom för renhållningen

  Eftersom 2020 har 53 veckor istället för 52 som normalt är, kommer två udda veckor att möta varandra vid årsskiftet, vecka 53 och vecka 1. Det innebär att 14-dagars sophämtning byter veckoordning. Ni som nu har sophämtning udda veckor kommer att få sophämtning jämna veckor och ni som nu har sophämtning jämna veckor får sophämtning udda veckor. MERAB önskar God Jul och Gott...

 • Vintertips

  Avfallsinsamling är ett tungt och slitsamt arbete och på vintern ställer snö, is och halka till det ännu mer. Du som fastighetsägare har skyldighet att skotta och sanda eller salta så att hämtningspersonalen kan komma fram till ditt kärl utan problem. Detta gäller gångvägen mellan hämtningsbilen och ditt kärl och transportväg samt vändplats om du har egen väg. Se också till...

 • Tillfällig besöksadress

  Den administrativa personalen finns på ett tillfälligt kontor på Åkermans väg 7A.

 • Så håller vi afrikansk svinpest borta från våra svenska djur

  Afrikansk svinpest har konstaterats i Sverige. Det är en smittsam och dödlig sjukdom som drabbar vildsvin och grisar men inte människor eller andra djurslag. Vad allmänheten kan göra? Det finns flera saker som vi alla kan hjälpas åt med för att förhindra att afrikansk svinpest sprider sig i Sverige. Släng matrester i soporna. Lämna dem inte i markerna efter en picknick eller vid...

 • Sveriges kommuner tar över tidningsinsamlingen

  Från årsskiftet tar kommunerna över ansvaret för att samla in returpapper utifrån ett beslut av regeringen. I Eslöv, Höör och Hörby kommun gäller följande: Insamling framöver sker som tidigare fastighetsnära i 4-facks abonnemang eller hela kärl i flerfamiljshus och på Återvinningscentralerna i Eslöv, Löberöd, Marieholm, Stehag, Hörby och Höör. Det betyder att...

 • Svepretur ansvarar för insamling in ensilageplast

  MERAB tar inte emot lantbruksplast (ensilageplast). Plast som används inom lantbruk tillhör Svepreturs återvinningssystem och samlas in av dem. Varje år brukar Svepretur genomföra en egen insamling av plast ett par dagar på många olika ställen i Skåne. Insamling våren 2022 Läs mer om Svepreturs insamling på deras hemsida. https://svepretur.se/tjanster/insamlingsinfo/

 • Sluttäckning av den gamla deponin på Stavröds avfallsanläggning

  Sluttäckningsarbete på Stavröds avfallsanläggning pågår. Sluttäckning innebär, något förenklat, att ett lock läggs på deponin för att regnvatten inte ska kunna rinna in och bli förorenat. MERAB har anlitat en entreprenör för att genomföra arbetet, som beräknas pågå till och med mars 2023. På Stavröds avfallsanläggning ligger även Hörby återvinningscentral. Under tiden...

 • Risk för kö till återvinningscentralerna

  Vi har väldigt högt tryck på våra återvinningscentraler på lördagar men även på måndagar och tisdagar. För att minska trycket och köerna vädjar vi på MERAB att planera ditt besök på återvinningscentralen. Om möjligt – besök oss en vardag helst onsdag eller torsdag om du har möjlighet och vill undvika trängsel. Se över vad du kan skänka, sälja, återbruka istället...

 • Renhållningstaxa 2024

  Indexreglering För hämtning av avfall vid fastigheten är indexhöjningen 5,7 procent. Kostnaden för hämtning av avfall utgör en större del av den totala kostnaden för avfallshanteringen och har därför också en stor påverkan på avgiften. Indexet påverkas bland annat av transportkostnader, energipriser och den allmänna prisnivån i samhället. Dessa tre faktorer har bidragit till...

 • Regeringen har beslutat om textilinsamlingen

  Den 1 januari 2025 införs separat insamling av textilavfall. Kommunerna kommer liksom idag att ansvara för insamlingen. Förordningen innehåller inget om hur insamlingen ska ske, det finns till exempel inga krav på fastighetsnära insamling. Kommunen ska lämna information till hushåll men också till verksamhetsutövare där textilavfall uppstår. När EU:s pågående arbete med ett...

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window