Skapa ett fungerande miljörum

Skapa ett fungerande miljörum

För att få ett fungerande miljörum har vi några generella råd och tips. Det finns mycket du som fastighetsägare kan göra för att få ett trivsamt och fungerande miljörum eller soprum men vi har här samlat de vi tycker är viktigast. Här hittar du också våra skyltar.   Sopkärl med skyltar ovanpå.  

Kärl ska stå med handtaget och de stora hjulen utåt

Det ska vara lätt för hämtningspersonalen att hämta kärlet. Var snäll och se till att kärlet står med handtaget och de stora hjulen mot hämtningspersonalen.

Plocka inte av locket

Sopkärlen är utrustade med lock för att skydda mot lukt och skadedjur. Kärlen behöver inte vara stängda men locket ska vara kvar på kärlet för att kunna stängas av hämtningspersonalen. Detta för att förhindra att avfallet blåser i väg under tömningen.

Flytta inte sopkärl runt mellan soprummen

Varje sopkärl har ett unikt ”chip” som registreras vid tömning. Flyttas sopkärlet finns risk att det blir felregistrerat eller felfakturerat. Ska ett sopkärl flyttas så måste det ske en kontakt med MERAB innan flytten.

Dörrar ska vara lätta att öppna, stänga och ställa upp

Lås- och öppningsanordningar ska vara lätthanterliga. Dörrarna ska gå att ställa upp med ett dörrstopp. Kilar eller krokar/haspar i golvnivå som innebär att sophämtaren måste kröka ryggen för att ställa upp dörren accepteras inte.

Märk upp kärlen tydligt

Det är viktigt att alla kärlen är tydligt uppmärkta både med klisterdekaler och skyltar ovanför kärlen.

Vi har i vårt sortiment:

  • Klisterdekaler till kärlen med text och bild
  • Miljörumsskyltar att placera på väggar med text och bild

Klisterdekaler och skyltar kan beställas via vår kundtjänst. Våra skyltar finns här till höger för nedladdning.

Rätt avfall ska läggas på rätt plats

Är avfallet felsorterat finns det risk att vi inte tömmer kärlet. Är avfallet vid upprepade tillfällen felsorterat har vi rätt att utöver ordinarie avgift för tömning av kärl debitera avgift vid hämtning av felsorterat avfall, när rättelseåtgärder inte vidtagits av fastighetsinnehavaren.

Placera matavfallspåsar synligt

Du som fastighetsägare ska se till att dina hyresgäster och boende har tillgång till matavfallspåsar.

Placera matavfallspåsar synligt och tydligt i miljörummet. Beställ nya matavfallpåsar i god tid vid behov.

Beställ påsar/säckar till matavfall

Skriv kundnummret
Skriv företags-/verksamhets-/föreningsnamn
Skriv leveransadress
Skriv ditt namn
Skriv ditt telefonnummer
Ange din e-post
Skriv antal buntar eller ett helt pall
Skriv antal buntar
Skriv antal buntar
Du måste bekräfta att du inte är en robot.

I det här formuläret samlar vi in personuppgifter om dig för beställning av påsar. Uppgifterna kommer inte att hanteras för något annat syfte.