Skapa ett fungerande miljörum

Skapa ett fungerande miljörum

För att få ett fungerande miljörum har vi några generella råd och tips. Det finns mycket du som fastighetsägare kan göra för att få ett trivsamt och fungerande miljörum eller soprum men vi har här samlat de vi tycker är viktigast. Här hittar du också våra skyltar.   Sopkärl med skyltar ovanpå.  

Märk upp kärlen tydligt

Det är viktigt att alla kärlen är tydligt uppmärkta både med klisterdekaler och skyltar ovanför kärlen.

Vi har i vårt sortiment:

  • Klisterdekaler till kärlen med text och bild
  • Miljörumsskyltar att placera på väggar med text och bild

Klisterdekaler och skyltar kan beställas via vår kundtjänst. Våra skyltar finns här till höger för nedladdning.

Placera matavfallspåsar synligt

Du som fastighetsägare ska se till att dina hyresgäster och boende har tillgång till matavfallspåsar.

Placera matavfallspåsar synligt och tydligt i miljörummet. Beställ nya matavfallpåsar i god tid vid behov.

Beställ påsar/säckar till matavfall

Skriv kundnummret
Skriv företags-/verksamhets-/föreningsnamn
Skriv leveransadress
Skriv ditt namn
Skriv ditt telefonnummer
Ange din e-post
Skriv antal buntar eller ett helt pall
Skriv antal buntar
Skriv antal buntar
Du måste bekräfta att du inte är en robot.

I det här formuläret samlar vi in personuppgifter om dig för beställning av påsar. Uppgifterna kommer inte att hanteras för något annat syfte.