Underjordsbehållare

Underjordsbehållare

Gör så här för att skaffa underjordsbehållare:

  • Börja med att kontakta Merabs kundtjänst. Vi hjälper er  att reda ut vilka krav som finns när det gäller hämtning av avfall från underjordsbehållare.
  • Därefter beställer ni underjordsbehållare genom en leverantör (inte via Merab) som också hjälper er med installationen. Merab:s uppgift är sedan att hämta och hantera avfallet.