Planera ditt avfallsutrymme

Planera ditt avfallsutrymme

Innan du planerar och bygger ett avfallsutrymme är det viktigt att tänka på några saker. Här finns information som kan vara nyttig för fastighetsägare, byggare och arkitekter.

Fler gröna sopkärl.

Avfallsutrymmet ska placeras och utformas så att det lätt går att hämta soporna och att en god arbetsmiljö och att säkerheten främjas. Kontakta gärna oss på Merab innan du bygger eller renoverar ditt soputrymme. Vi ger dig gärna tips och råd kring storlek och utförande. Tänkt på att du behöver söka bygglov för att få bygga ett avfallsutrymme.

Utforma ditt avfallsutrymme

Ett soprum.Avfallsutrymmet måste ha en höjd på minst 2,1 meter. Passage i ett avfallsutrymme måste vara minst 1,5 meter bred för att kärlen ska kunna rulla igenom. Avståndet mellan kärlen ska vara minst 60 mm. Karminnermåttet för dörrar där kärl ska passera måste vara minst 1,2 meter i bredd och 2 meter i höjd. Detta gäller dörr till avfallsutrymme eller dörr som måste passeras in till avfallsutrymme.

Lås ska vara utformade med smäck så att renhållningsarbetare och hyresgäster bara behöver öppna dörrar, aldrig låsa dörrar.

Storlek på kärl och containrar

Idag sorterar vi avfallet i upp till 9 olika avfallsslag och för dessa finns olika behållare. Här hittar du information om vilka behållare som finns och hur stora de är. Vilka storlekar på behållare som finns för olika avfallslag hittar du i renhållningstaxan.

Storlek Bredd (mm) Höjd (mm) Djup/längd (mm)
Kärl 190 liter 545 1 075 690
Kärl 240 liter 580 1 110 790
Kärl 370 liter 745 1 075 800
Kärl 660 liter 1 360 1 235 765
Container 1,7 kubikmeter 1 800 1 300 1 100
Container 4 kubikmeter 1 900 1 400 1 800
Container 8 kubikmeter 2 000 1 900 2 000

Underjordsbehållare

Gör så här för att skaffa underjordsbehållare:

  • Börja med att kontakta Merabs kundtjänst.  Vi hjälper er  att reda ut vilka krav som finns när det gäller hämtning av avfall från underjordsbehållare.
  • Därefter beställer ni underjordsbehållare genom en leverantör (inte via Merab) som också hjälper er med installationen. Merab:s uppgift är sen att hämta och hantera avfallet.