Källsorteringsinformation

Källsorteringsinformation

till dig som bor i lägenhet/brf/radhus

Den som äger fastigheten ansvarar för att avfallshanteringen i huset fungerar. Kostnaden för avfallshanteringen ingår normalt i hyran eller avgiften om du bor i bostadsrätt. Det ska finnas ett soprum eller sopställe i närheten av bostaden där du kan lämna ditt avfall. I soprummet ska det finnas kärl för restavfall och matavfall. I övrigt kan fastighetsägaren välja hur mycket sortering och vilken service som skall erbjudas hyresgästerna, t ex förpackningar och tidningar. Oavsett vad du har för möjlighet att sortera där du bor måste du sortera ditt avfall. Nedan kan du läsa om olika avfall som finns vanligtvis i ett hushåll.