Lämna avfall

Lämna avfall

Verksamheter kan lämna avfall genom att lämna mindre mängder på bemannade återvinningscentraler (ÅVC), på Rönneholms avfallsanläggning eller hämtning vid fastigheten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window