Källsorteringsinformation

Källsorteringsinformation

MERAB ansvarar för insamling av kommunalt avfall (kallades tidigare hushållsavfall) i Eslöv, Höör och Hörby. I det ingår sådant avfall som uppkommer i hushåll och på platser där människor uppehåller sig.

Vi hjälper er!

Kontakta oss så kommer vi ut och informerar om sorteringen samt hjälper er att skräddarsy sophämtningen efter era behov.

Läs mer här om du som verksamhet kan bli av mer ert avfall >

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window