Taxor och olika alternativ

Taxor och olika alternativ

SopkärlHär kan du läsa om våra taxor, välja abonnemang, ändra eller lägga till något i ditt abonnemang genom formuläret som finns lite länge ned på sidan.

Företag och verksamheter 

Avfall som uppkommer i verksamhetens produktion kallas verksamhetsavfall. Det finns flera olika sorteringsalternativ att välja mellan för verksamheter. De flesta större verksamheter har hela kärl för matavfall och restavfall samt för returmaterial. Mindre verksamheter kan istället ha fyrfackskärl eller de delade kärl för matavfall och restavfall som villahushållen har att välja mellan.

Fastighetsägare och BRF

Det finns flera olika sorteringsalternativ att välja mellan för flerfamiljsfastigheter De flesta större flerfamiljsfastigheter har hela kärl för matavfall och restavfall samt för returmaterial. Mindre flerfamiljsbostäder kan istället ha fyrfackskärl eller de delade kärl för matavfall och restavfall som villahushållen har att välja mellan. Om en flerfamiljsfastighet inte har fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar ska dessa sorteras ut och lämnas på närmaste återvinningsstation eller -central.

Här kan du läsa om våra taxor.

För flerbostadshus och gemensamhetsanläggningar tillkommer grundavgift per lägenhet.

Grundavgift (fast avgift)

Abonnemangsform

Avgift per år (kr)

 Flerbostadshus, per lägenhet 773

Abonnemang (rörlig avgift)

Fyrfackskärl

Källsortering i åtta fraktioner i två stycken 370 liters kärl med vardera fyra fack.

Kärl 1: Matavfall, restavfall, tidningar samt ofärgade glasförpackningar töms varannan vecka (26 gånger/ år)

Kärl 2: Plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar samt färgade glasförpackningar töms var fjärde vecka (13 gånger/ år)

Avgift per år (kr): 2 126

Delat kärl

Källsortering i två fraktioner, matavfall och restavfall.

Tidningar sorteras och lämnas på återvinningscentral. Förpackningar av glas, metall, papper och plast sorteras och lämnas på återvinningsstation eller återvinningscentral.
Avgift per år för delat kärl med två fack, sortering av matavfall och restavfall:

Kärl Storlek, liter

26 tömningar per år varannan vecka (kr)

52 tömningar per år en gång per vecka (kr)

240 liter 2 221 3 620
370 liter 2 587 4 266

Hela kärl

Avgift per år för helt kärl för matavfall:

Antal tömningar  per år
Kärl – Storlek, liter

26  varannan vecka (kr)

52  en gång per vecka (kr)

104 två gånger per vecka (kr)

156 tre gånger per vecka (kr)

190 eller 240 liter 1 794 3 483 7 419 11 077

Avgift per år för helt kärl för restavfall:

Antal tömningar  per år
Kärl – Storlek, liter 26  varannan vecka (kr) 52  en gång per vecka (kr) 104 två gånger per vecka (kr) 156 tre gånger per vecka (kr)
190 eller 240 liter 1 472 2 839 5 714 8 738
370 liter 2 018 3 858 8 093 12 051
660 liter 3 539 6 763 13 525 20 288

Avgift per år för helt kärl för returpapper (tidningar):

  Antal tömningar per år
Kärl – Storlek, liter 26  varannan vecka (kr) 52  en gång per vecka (kr)
190 eller 240 liter 792 1 978

Övriga fraktioner som, papper-, plast-, metallförpackningar samt  ofärgat resp färgat glas finns under kapitel Producentmaterial.

Prislista som beslutats av MERABs styrelse

För flerbostadshus, gemensamhetsanläggningar och verksamheter. Förutsätter abonnemang på mat – och restavfall.

Grundavgift tillkommer ej.

Avgift per år för helt kärl – plastförpackningar, metallförpackningar, pappersförpackningar

Kärl – Storlek, liter

26 tömningar per år varannan vecka (kr)

52 tömningar per år varje vecka (kr)
190 eller 240 liter 792 1 978
370 liter 857 2 142
660 liter (papper) 1 583 3 959
660 liter (plast) 1 583

Avgift per år för helt kärl –färgade/ ofärgade glasförpackningar

Kärl – Storlek, liter 26 tömningar per år varannan vecka (kr) 52 tömningar per år varje vecka (kr)
190 eller 240 liter 792 1 978

Avgift per år för helt kärl – wellpapp

Kärl – Storlek, liter 26 tömningar per år varannan vecka (kr) 52 tömningar per år varje vecka (kr) 104 tömningar per år 2 gånger i veckan (kr)
190 eller 240 liter 792 1 978
370 liter 857 2 142
660 liter 1 583 3 959 7 916

Grundavgift tillkommer.

Avgift per år, Matavfall

Volym

26 tömningar per år (kr)

52 tömningar per år (kr)

1,7 m3 15 100 28 196
4 m3 28 139 53 877
8 m3 46 246 90 090

Avgift per år, Restavfall

Volym

26 tömningar per år (kr)

52 tömningar per år (kr)

1,7 m3 12 814 23 628
4 m3 22 764 43 124
8 m3 35 492 68 583

Avgift per år, Returpapper (tidningar)

Volym 26 tömningar per år (kr) 52 tömningar per år (kr)
1,7 m3 6 195 11 860
4 m3 6 455 12 430
8 m3 6 885 13 260

Framkörningsavgift vid bomkörning

Framkörningsavgift

Pris per gång (kr)

691

För verksamheter finns grundavgift per verksamhet/ hämtställe.

Grundavgift (fastavgift)

Abonnemangsform

Avgift per år (kr)

Verksamheter, per hämtställe 914

Abonnemang (rörlig avgift)

Fyrfackskärl

Källsortering i åtta fraktioner i två stycken 370 liters kärl med vardera fyra fack.

Kärl 1: Matavfall, restavfall, tidningar samt ofärgade glasförpackningar töms varannan vecka (26 gånger/ år)

Kärl 2: Plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar samt färgade glasförpackningar töms var fjärde vecka (13 gånger/ år)

Avgift per år (kr): 2 126

Delat kärl

Källsortering i två fraktioner, matavfall och restavfall.

Tidningar sorteras och lämnas på återvinningscentral. Förpackningar av glas, metall, papper och plast sorteras och lämnas på återvinningsstation eller återvinningscentral.
Avgift per år för delat kärl med två fack, sortering av matavfall och restavfall:

Kärl Storlek, liter

26 tömningar per år varannan vecka (kr)

52 tömningar per år en gång per vecka (kr)

240 liter 2 221 3 620
370 liter 2 587 4 266

Hela kärl

Avgift per år för helt kärl för matavfall:

Antal tömningar  per år
Kärl – Storlek, liter

26  varannan vecka (kr)

52  en gång per vecka (kr)

104 två gånger per vecka (kr)

156 tre gånger per vecka (kr)

190 eller 240 liter 1 794 3 483 7 419 11 077

Avgift per år för helt kärl för restavfall:

Antal tömningar  per år
Kärl – Storlek, liter 26  varannan vecka (kr) 52  en gång per vecka (kr) 104 två gånger per vecka (kr) 156 tre gånger per vecka (kr)
190 eller 240 liter 1 472 2 839 5 714 8 738
370 liter 2 018 3 858 8 093 12 050
660 liter 3 539 6 763 13 525 20 288

Avgift per år för helt kärl för returpapper (tidningar):

Antal tömningar  per år
Kärl – Storlek, liter 26  varannan vecka (kr) 52  en gång per vecka (kr)
190 eller 240 liter 792 1 978

Övriga fraktioner som, papper-, plast-, metallförpackningar samt ofärgat respektive färgat glas finns under kapitel Producentmaterial.

Ändra abonnemang/Nytt abonnemang

Skriv namn på (Företag/verksamhet/förening)
Skriv gatuadress som ändring/ny abonnemang gäller
Skriv postnummer
Skriv ort
Skriv ditt namn
Skriv ditt telefonnummer
Ange e-postadress
Om det gäller ett nytt abonnemang kommer någon av våra avfallstrateger att kontakta er.
Du måste bekräfta att du inte är en robot.

I det här formuläret samlar vi in personuppgifter om dig för ändring av abonnemang/nytt abonnemang. Uppgifterna kommer inte att hanteras för något annat syfte.