Taxor och olika alternativ

Taxor och olika alternativ

SopkärlHär kan du läsa om våra taxor, välja abonnemang, ändra eller lägga till något i ditt abonnemang genom formuläret som finns lite länge ned på sidan.

Företag och verksamheter 

Avfall som uppkommer i verksamhetens produktion kallas verksamhetsavfall. Det finns flera olika sorteringsalternativ att välja mellan för verksamheter. De flesta större verksamheter har hela kärl för matavfall och restavfall samt för returmaterial. Mindre verksamheter kan istället ha fyrfackskärl eller de delade kärl för matavfall och restavfall som villahushållen har att välja mellan.

Fastighetsägare och BRF

Det finns flera olika sorteringsalternativ att välja mellan för flerfamiljsfastigheter De flesta större flerfamiljsfastigheter har hela kärl för matavfall och restavfall samt för returmaterial. Mindre flerfamiljsbostäder kan istället ha fyrfackskärl eller de delade kärl för matavfall och restavfall som villahushållen har att välja mellan. Om en flerfamiljsfastighet inte har fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar ska dessa sorteras ut och lämnas på närmaste återvinningsstation eller -central.

Här kan du läsa om våra taxor.

För flerbostadshus och gemensamhetsanläggningar tillkommer grundavgift per lägenhet.

Grundavgift (fast avgift)

Abonnemangsform

Avgift per år (kr)

 Flerbostadshus, per lägenhet 852

Abonnemang (rörlig avgift)

Fyrfackskärl

Källsortering i åtta fraktioner i två stycken 370 liters kärl med vardera fyra fack.

Kärl 1: Matavfall, restavfall, tidningar samt ofärgade glasförpackningar töms varannan vecka (26 gånger/ år)

Kärl 2: Plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar samt färgade glasförpackningar töms var fjärde vecka (13 gånger/ år)

Avgift per år (kr): 2 343

Delat kärl

Källsortering i två fraktioner, matavfall och restavfall.

Tidningar sorteras och lämnas på återvinningscentral. Förpackningar av glas, metall, papper och plast sorteras och lämnas på återvinningsstation eller återvinningscentral.
Avgift per år för delat kärl med två fack, sortering av matavfall och restavfall:

Kärl Storlek, liter

26 tömningar per år varannan vecka (kr)

52 tömningar per år en gång per vecka (kr)

240 liter 2 448 3 989
370 liter 2 851 4 701

Hela kärl

Avgift per år för helt kärl för matavfall:

Antal tömningar  per år
Kärl – Storlek, liter

26  varannan vecka (kr)

52  en gång per vecka (kr)

104 två gånger per vecka (kr)

156 tre gånger per vecka (kr)

190 eller 240 liter 1 977 3 838 8 176 12 207

Avgift per år för helt kärl för restavfall:

Antal tömningar  per år
Kärl – Storlek, liter 26  varannan vecka (kr) 52  en gång per vecka (kr) 104 två gånger per vecka (kr) 156 tre gånger per vecka (kr)
190 eller 240 liter 1 622 3 129 6 297 9 629
370 liter 2 224 4 252 8 918 13 280
660 liter 3 900 7 453 14 905 22 357

Avgift per år för helt kärl för returpapper (tidningar):

  Antal tömningar per år
Kärl – Storlek, liter 26  varannan vecka (kr) 52  en gång per vecka (kr)
190 eller 240 liter 873 2 180

Övriga fraktioner som, papper-, plast-, metallförpackningar samt  ofärgat resp färgat glas finns under kapitel Producentmaterial.

Prislista som beslutats av MERABs styrelse

För flerbostadshus, gemensamhetsanläggningar och verksamheter. Förutsätter abonnemang på mat – och restavfall.

Grundavgift tillkommer ej.

Avgift per år för helt kärl – plastförpackningar, metallförpackningar, pappersförpackningar

Kärl – Storlek, liter

26 tömningar per år varannan vecka (kr)

52 tömningar per år varje vecka (kr)
190 eller 240 liter 873 2 180
370 liter 944 2 360
660 liter (papper) 1 744 4 363
660 liter (plast) 1 744 4 363

Avgift per år för helt kärl –färgade/ ofärgade glasförpackningar

Kärl – Storlek, liter 26 tömningar per år varannan vecka (kr) 52 tömningar per år varje vecka (kr)
190 eller 240 liter 873 2 180

Avgift per år för helt kärl – wellpapp

Kärl – Storlek, liter 26 tömningar per år varannan vecka (kr) 52 tömningar per år varje vecka (kr) 104 tömningar per år 2 gånger i veckan (kr)
190 eller 240 liter 873 2 180
370 liter 944 2 360
660 liter 1 744 4 363 8 723

Grundavgift tillkommer.

Avgift per år, Matavfall

Volym

26 tömningar per år (kr)

52 tömningar per år (kr)

1,7 m3 16 640 31 072
4 m3 31 009 59 372
8 m3 50 963 99 279

Avgift per år, Restavfall

Volym

26 tömningar per år (kr)

52 tömningar per år (kr)

1,7 m3 14 121 26 038
4 m3 25 086 47 523
8 m3 39 112 75 578

Avgift per år, Returpapper (tidningar)

Volym 26 tömningar per år (kr) 52 tömningar per år (kr)
1,7 m3 6 827 13 070
4 m3 7 113 13 698
8 m3 7 587 14 613

Framkörningsavgift vid bomkörning

Framkörningsavgift

Pris per gång (kr)

761

För verksamheter finns grundavgift per verksamhet/ hämtställe.

Grundavgift (fastavgift)

Abonnemangsform

Avgift per år (kr)

Verksamheter, per hämtställe 1 007

Abonnemang (rörlig avgift)

Fyrfackskärl

Källsortering i åtta fraktioner i två stycken 370 liters kärl med vardera fyra fack.

Kärl 1: Matavfall, restavfall, tidningar samt ofärgade glasförpackningar töms varannan vecka (26 gånger/ år)

Kärl 2: Plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar samt färgade glasförpackningar töms var fjärde vecka (13 gånger/ år)

Avgift per år (kr): 2 343

Delat kärl

Källsortering i två fraktioner, matavfall och restavfall.

Tidningar sorteras och lämnas på återvinningscentral. Förpackningar av glas, metall, papper och plast sorteras och lämnas på återvinningsstation eller återvinningscentral.
Avgift per år för delat kärl med två fack, sortering av matavfall och restavfall:

Kärl Storlek, liter

26 tömningar per år varannan vecka (kr)

52 tömningar per år en gång per vecka (kr)

240 liter 2 448 3 989
370 liter 2 851 4 701

Hela kärl

Avgift per år för helt kärl för matavfall:

Antal tömningar  per år
Kärl – Storlek, liter

26  varannan vecka (kr)

52  en gång per vecka (kr)

104 två gånger per vecka (kr)

156 tre gånger per vecka (kr)

190 eller 240 liter 1 977 3 838 8 176 12 207

Avgift per år för helt kärl för restavfall:

Antal tömningar  per år
Kärl – Storlek, liter 26  varannan vecka (kr) 52  en gång per vecka (kr) 104 två gånger per vecka (kr) 156 tre gånger per vecka (kr)
190 eller 240 liter 1 622 3 129 6 297 9 629
370 liter 2 224 4 252 8 918 13 280
660 liter 3 900 7 453 14 905 22 357

Avgift per år för helt kärl för returpapper (tidningar):

Antal tömningar  per år
Kärl – Storlek, liter 26  varannan vecka (kr) 52  en gång per vecka (kr)
190 eller 240 liter 873 2 180

Övriga fraktioner som, papper-, plast-, metallförpackningar samt ofärgat respektive färgat glas finns under kapitel Producentmaterial.

Ändra abonnemang/Nytt abonnemang

Skriv namn på (Företag/verksamhet/förening)
Skriv gatuadress som ändring/ny abonnemang gäller
Skriv postnummer
Skriv ort
Skriv ditt namn
Skriv ditt telefonnummer
Ange e-postadress
Om det gäller ett nytt abonnemang kommer någon av våra avfallstrateger att kontakta er.
Du måste bekräfta att du inte är en robot.

I det här formuläret samlar vi in personuppgifter om dig för ändring av abonnemang/nytt abonnemang. Uppgifterna kommer inte att hanteras för något annat syfte.