Taxor och olika alternativ

Taxor och olika alternativ

SopkärlHär kan du läsa om våra taxor, välja abonnemang, ändra eller lägga till något i ditt abonnemang genom formuläret som finns lite länge ned på sidan.

Företag och verksamheter 

Avfall som uppkommer i verksamhetens produktion kallas verksamhetsavfall. Det finns flera olika sorteringsalternativ att välja mellan för verksamheter. De flesta större verksamheter har hela kärl för matavfall och restavfall samt för returmaterial. Mindre verksamheter kan istället ha fyrfackskärl eller de delade kärl för matavfall och restavfall som villahushållen har att välja mellan.

Fastighetsägare och BRF

Det finns flera olika sorteringsalternativ att välja mellan för flerfamiljsfastigheter De flesta större flerfamiljsfastigheter har hela kärl för matavfall och restavfall samt för returmaterial. Mindre flerfamiljsbostäder kan istället ha fyrfackskärl eller de delade kärl för matavfall och restavfall som villahushållen har att välja mellan. Om en flerfamiljsfastighet inte har fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar ska dessa sorteras ut och lämnas på närmaste återvinningsstation eller -central.

Här kan du läsa om våra taxor.

För flerbostadshus och gemensamhetsanläggningar tillkommer grundavgift per lägenhet.

Grundavgift (fast avgift)

Abonnemangsform

Avgift per år (kr)

 Flerbostadshus, per lägenhet 739

Abonnemang (rörlig avgift)

Fyrfackskärl

Källsortering i åtta fraktioner i två stycken 370 liters kärl med vardera fyra fack.

Kärl 1: Matavfall, restavfall, tidningar samt ofärgade glasförpackningar töms varannan vecka (26 gånger/ år)

Kärl 2: Plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar samt färgade glasförpackningar töms var fjärde vecka (13 gånger/ år)

Avgift per år (kr): 2 032

Delat kärl

Källsortering i två fraktioner, matavfall och restavfall.

Tidningar och förpackningar av glas, metall, papper och plast sorteras och lämnas på återvinningsstation eller återvinningscentral.
Avgift per år för delat kärl med två fack, sortering av matavfall och restavfall:

Kärl Storlek, liter

26 tömningar per år varannan vecka (kr)

52 tömningar per år en gång per vecka (kr)

240 liter 2 123 3 459
370 liter 2 472 4 077

Hela kärl

Avgift per år för helt kärl för matavfall:

Antal tömningar  per år
Kärl – Storlek, liter

26  varannan vecka (kr)

52  en gång per vecka (kr)

104 två gånger per vecka (kr)

156 tre gånger per vecka (kr)

190 eller 240 liter 1 715 3 329 7 090 10 586

Avgift per år för helt kärl för restavfall:

Antal tömningar  per år
Kärl – Storlek, liter 26  varannan vecka (kr) 52  en gång per vecka (kr) 104 två gånger per vecka (kr) 156 tre gånger per vecka (kr)
90 eller 240 liter 1 407 2 713 5 460 8 350
370 liter 1 929 3 687 7 735 11 516
660 liter 3 382 6 463 12 926 19 389

Övriga fraktioner som, papper-, plast-, metallförpackningar samt tidningar och ofärgat resp färgat glas finns under kapitel Producentmaterial.

Prislista som beslutats av MERABs styrelse

För flerbostadshus, gemensamhetsanläggningar och verksamheter. Förutsätter abonnemang på mat – och restavfall.

Grundavgift tillkommer ej.

Avgift per år för helt kärl – plastförpackningar, metallförpackningar, pappersförpackningar

Kärl – Storlek, liter

26 tömningar per år varannan vecka (kr)

52 tömningar per år varannan vecka (kr)
190 eller 240 liter 756 1 890
370 liter 819 2 048
660 liter (papper) 1 513 3 783
660 liter (plast) 1 513

Avgift per år för helt kärl –färgade/ ofärgade glasförpackningar

Kärl – Storlek, liter 26 tömningar per år varannan vecka (kr) 52 tömningar per år varannan vecka (kr)
190 eller 240 liter 756 1 890

Avgift per år för helt kärl – tidningar

Kärl – Storlek, liter 26 tömningar per år varannan vecka (kr) 52 tömningar per år varannan vecka (kr)
190 eller 240 liter 756 1 890
660 liter 1 513 3 783

Avgift per år för helt kärl – wellpapp

Kärl – Storlek, liter 26 tömningar per år varannan vecka (kr) 52 tömningar per år varannan vecka (kr) 104 tömningar per år varannan vecka (kr)
190 eller 240 liter 756 1 890
370 liter 819 2 048
660 liter 1 513 3 783 7 565

Grundavgift tillkommer.

Avgift per år, Matavfall

Volym

26 tömningar per år (kr)

52 tömningar per år (kr)

1,7 m3 14 431 26 947
4 m3 26 892 51 490
8 m3 44 197 86 098

Avgift per år, Restavfall

Volym

26 tömningar per år (kr)

52 tömningar per år (kr)

1,7 m3 12 247 22 581
4 m3 21 755 41 213
8 m3 33 920 65 545

Framkörningsavgift vid bomkörning

Framkörningsavgift

Pris per gång (kr)

660

För verksamheter finns grundavgift per verksamhet/ hämtställe.

Grundavgift (fastavgift)

Abonnemangsform

Avgift per år (kr)

Verksamheter, per hämtställe 873

Abonnemang (rörlig avgift)

Fyrfackskärl

Källsortering i åtta fraktioner i två stycken 370 liters kärl med vardera fyra fack.

Kärl 1: Matavfall, restavfall, tidningar samt ofärgade glasförpackningar töms varannan vecka (26 gånger/ år)

Kärl 2: Plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar samt färgade glasförpackningar töms var fjärde vecka (13 gånger/ år)

Avgift per år (kr): 2 032

Delat kärl

Källsortering i två fraktioner, matavfall och restavfall.

Tidningar och förpackningar av glas, metall, papper och plast sorteras och lämnas på återvinningsstation eller återvinningscentral.
Avgift per år för delat kärl med två fack, sortering av matavfall och restavfall:

Kärl Storlek, liter

26 tömningar per år varannan vecka (kr)

52 tömningar per år en gång per vecka (kr)

240 liter 2 123 3 459
370 liter 2 472 4 077

Hela kärl

Avgift per år för helt kärl för matavfall:

Antal tömningar  per år
Kärl – Storlek, liter

26  varannan vecka (kr)

52  en gång per vecka (kr)

104 två gånger per vecka (kr)

156 tre gånger per vecka (kr)

190 eller 240 liter 1 715 3 329 7 090 10 586

Avgift per år för helt kärl för restavfall:

Antal tömningar  per år
Kärl – Storlek, liter 26  varannan vecka (kr) 52  en gång per vecka (kr) 104 två gånger per vecka (kr) 156 tre gånger per vecka (kr)
190 eller 240 liter 1 407 2 713 5 460 8 350
370 liter 1 929 3 687 7 735 11 516
660 liter 3 382 6 463 12 926 19 389

Övriga fraktioner som, papper-, plast-, metallförpackningar samt tidningar och ofärgat respektive färgat glas finns under kapitel Producentmaterial.

Ändra abonnemang/Nytt abonnemang

Skriv namn på (Företag/verksamhet/förening)
Skriv gatuadress som ändring/ny abonnemang gäller
Skriv postnummer
Skriv ort
Skriv ditt namn
Skriv ditt telefonnummer
Ange e-postadress
Om det gäller ett nytt abonnemang kommer någon av våra avfallstrateger att kontakta er.
You must confirm you're not a robot.

I det här formuläret samlar vi in personuppgifter om dig för ändring av abonnemang/nytt abonnemang. Uppgifterna kommer inte att hanteras för något annat syfte.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window