Ska ni anordna evenemang?

Ska ni anordna evenemang?

Om du ska anordna ett tillfälligt evenemang som till exempel en idrottstävling, fest, marknad eller annat event där många personer kommer att vistas tillfälligt, behöver du också tänka på hur du ska hantera avfallet som uppstår. Vi erbjuder en speciell evenemangstaxa som är anpassad för olika typer av evenemang.  

Vid evenemang där privatpersoner vistas, till exempel idrottsevenemang, marknader och större fester måste allt restavfall och matavfall som uppstår hämtas av Merab. Vi kan även erbjuda hämtning av förpackningar och tidningar.

Klicka på plustecknet nedan för att se tillfälliga evenemangstaxan.

För tillfällig användning av kärl debiteras avgift för utkörning, tömning och hemtagning. Hyra ingår i dessa avgifter. Hyrperiod max 7 kalenderdagar.

Avgift vid tillfällig användning av kärl:

Tjänst

Avgift per tillfälle(kr)

Utkörning respektive hemtagning, per hämtställe 427
Extra tömning, per kärl/säck Vid ordinarie tillfälle 105 kr /utöver ordinarie tömnings tillfälle 338 kr
190/ 240 liter för matavfall, per kärl* 134
190/ 240 liter för restavfall, per kärl 134
370 liter för restavfall, per kärl 183
660 liter för restavfall, per kärl 243
190/240 liter för metallförpackningar, ofärgat och färgat glas samt tidningar (1 kärl per fraktion) 61
370 liter för plast-, pappersförpackningar. (1 kärl per fraktion) 61
4-fack, kärl 1 + 2 243

*Observera att behållaren klassas som restavfall om det förekommer annat avfall än matavfall i behållaren och felsorteringsavgift då debiteras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window