Nytt abonnemang/Ändra abonnemang

Nytt abonnemang/Ändra abonnemang

Här kan du välja abonnemang ändra eller lägga till något i ditt abonnemang genom formuläret nedan. Här kan du välja abonnemang ändra eller lägga till något i ditt abonnemang genom formuläret för abonnemangsändringar. Våra taxor hittar du lite längre ned på sidan.

Ändra abonnemang/Nytt abonnemang

Om det gäller ett nytt abonnemang kommer någon av våra avfallstrateger att kontakta er.
Du måste bekräfta att du inte är en robot.

I det här formuläret samlar vi in personuppgifter om dig för ändring av abonnemang/nytt abonnemang. Uppgifterna kommer inte att hanteras för något annat syfte.

För flerbostadshus och gemensamhetsanläggningar tillkommer grundavgift per lägenhet.

Grundavgift (fast avgift)

Abonnemangsform

Avgift per år (kr)

 Flerbostadshus, per lägenhet 901

Abonnemang (rörlig avgift)

Fyrfackskärl

Källsortering i åtta fraktioner i två stycken 370 liters kärl med vardera fyra fack.

Kärl 1: Matavfall, restavfall, returpapper (tidningar) samt ofärgade glasförpackningar. Töms varannan vecka (26 gånger/ år).

Kärl 2: Plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar samt färgade glasförpackningar. Töms var fjärde vecka (13 gånger/ år).

Avgift per år (kr): 2 477

Delat kärl

Källsortering i två fraktioner, matavfall och restavfall.

Returpapper (tidningar) och förpackningar av glas, metall, papper och plast sorteras och lämnas på återvinningsstation eller återvinningscentral.

Avgift per år för delat kärl med två fack, sortering av matavfall och restavfall:

Kärlstorlek, liter

26 tömningar per år varannan vecka (kr)

52 tömningar per år en gång per vecka (kr)

240 liter 2 588 4 216
370 liter 3 014 4 969

Hela kärl

Avgift per år för helt kärl för matavfall:

Antal tömningar  per år
Kärlstorlek, liter

26  varannan vecka (kr)

52  en gång per vecka (kr)

104 två gånger per vecka (kr)

156 tre gånger per vecka (kr)

190 eller 240 liter 2 090 4 057 8 642 12 903

Avgift per år för helt kärl för restavfall:

Antal tömningar  per år
Kärlstorlek, liter 26  varannan vecka (kr) 52  en gång per vecka (kr) 104 två gånger per vecka (kr) 156 tre gånger per vecka (kr)
190 eller 240 liter 1 714 3 307 6 656 10 178
370 liter 2 351 4 494 9 426 14 037
660 liter 4 122 7 878 15 755 23 631

Avgift per år för helt kärl – Returpapper (tidningar)

  Antal tömningar per år
Kärlstorlek, liter 26  varannan vecka (kr) 52  en gång per vecka (kr)
190 eller 240 liter 923 2 304

Övriga fraktioner som, papper-, plast-, metallförpackningar samt ofärgat resp färgat glas finns under kapitel Producentmaterial.

Prislista som beslutas av MERAB:s styrelse

  • För flerbostadshus, gemensamhetsanläggningar och verksamheter. Förutsätter abonnemang på mat- och restavfall.

  • Grundavgift tillkommer ej.

Avgift per år för helt kärl – plastförpackningar, metallförpackningar, pappersförpackningar

Kärlstorlek, liter

26 tömningar per år varannan vecka (kr)

52 tömningar per år varje vecka (kr)
190 eller 240 liter 923 2 304
370 liter 998 2 495
660 liter (papper) 1 843 4 612
660 liter (plast) 1 843 4 612

Avgift per år för helt kärl –färgade/ ofärgade glasförpackningar

Kärlstorlek, liter 26 tömningar per år varannan vecka (kr) 52 tömningar per år varje vecka (kr)
190 eller 240 liter 923 2 304

Avgift per år för helt kärl – wellpapp

Kärlstorlek, liter 26 tömningar per år varannan vecka (kr) 52 tömningar per år varje vecka (kr) 104 tömningar per år 2 gånger i veckan (kr)
190 eller 240 liter 923 2 304
370 liter 998 2 495
660 liter 1 843 4 612 9 220

Grundavgift tillkommer.

Avgift per år, Matavfall

Volym

26 tömningar per år (kr)

52 tömningar per år (kr)

1,7 m³ 17 588 32 843
4 m³ 32 777 62 756
8 m³ 53 868 104 938

Avgift per år, Restavfall

Volym

26 tömningar per år (kr)

52 tömningar per år (kr)

1,7 m³ 14 926 27 522
4 m³ 26 516 50 232
8 m³ 41 341 79 886

Avgift per år, Returpapper (tidningar)

Volym 26 tömningar per år (kr) 52 tömningar per år (kr)
1,7 m³ 7 216 13 815
4 m³ 7 518 14 479
8 m³ 8 019 15 446

Framkörningsavgift vid bomkörning

Framkörningsavgift

Pris per gång (kr)

804

Grundavgift tillkommer.

Avgift per år, Matavfall

Volym      26 tömningar per år(kr/år)          52 tömningar per år(kr/år)   
             3-5 m³ 26 405

49 572

Avgift per år, Restavfall

    Volym          26 tömningar per år(kr/år)          52 tömningar per år(kr/år)    
            5 m³ 30 824

57 139

Avgift per år, Returpapper (tidningar)

     Volym 4 tömningar per år(kr/år)                                            13 tömningar per år(kr/år)                                                26 tömningar per år (kr/år) 
5 m³ 4 551 6 415 11 782

Avgift per tömning, plastförpackningar, metallförpackningar, pappersförpackningar,
färgade/ofärgade glasförpackningar, wellpapp

Volym 4 tömningar
per år
(kr/tömning)
13 tömningar
per år
(kr/tömning)
26 tömningar
per år
(kr/tömning)
52 tömningar
per år
(kr/tömning)
5 m³ 386 386 386 386

Extratömning inom 5 arbetsdagar

        Tömningsavgift    Pris per gång och behållare (kr)
                         2 184

Framkörningsavgift vid bomkörning

  Framkörningsavgift     Pris per gång (kr)
              804

Framkörningsavgift debiteras om planerad/bokad hämtning inte kan utföras. Till exempel på grund av blockerat av fordon.

För verksamheter finns grundavgift per verksamhet/hämtställe.

Grundavgift (fast avgift)

Abonnemangsform

Avgift per år (kr)

Verksamheter, per hämtställe 1 064

Abonnemang (rörlig avgift)

Fyrfackskärl

Källsortering i åtta fraktioner i två stycken 370 liters kärl med vardera fyra fack.

Kärl 1: Matavfall, restavfall, returpapper (tidningar) samt ofärgade glasförpackningar. Töms varannan vecka (26 gånger/år).

Kärl 2: Plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar samt färgade glasförpackningar. Töms var fjärde vecka (13 gånger/år).

Avgift per år (kr): 2 477

Delat kärl

Källsortering i två fraktioner, matavfall och restavfall.

Returpapper (tidningar) och förpackningar av glas, metall, papper och plast sorteras och lämnas på återvinningsstation eller återvinningscentral.

Avgift per år för delat kärl med två fack, sortering av matavfall och restavfall:

Kärl Storlek, liter

26 tömningar per år varannan vecka (kr)

52 tömningar per år en gång per vecka (kr)

240 liter 2 588 4 216
370 liter 3 014 4 969

Hela kärl

Avgift per år för helt kärl för matavfall:

Antal tömningar  per år
Kärl – Storlek, liter

26  varannan vecka (kr)

52  en gång per vecka (kr)

104 två gånger per vecka (kr)

156 tre gånger per vecka (kr)

190 eller 240 liter 2 090 4 057 8 642 12 903

Avgift per år för helt kärl för restavfall:

Antal tömningar  per år
Kärl – Storlek, liter 26  varannan vecka (kr) 52  en gång per vecka (kr) 104 två gånger per vecka (kr) 156 tre gånger per vecka (kr)
190 eller 240 liter 1 714 3 307 6 656 10 178
370 liter 2 351 4 494 9 426 14 037
660 liter 4 122 7 878 15 755 23 631

Avgift per år för helt kärl för returpapper (tidningar):

Antal tömningar  per år
Kärl – Storlek, liter 26  varannan vecka (kr) 52  en gång per vecka (kr)
190 eller 240 liter 923 2 304

Övriga fraktioner som, papper-, plast-, metallförpackningar samt ofärgat respektive färgat glas finns under kapitel Producentmaterial.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window