Nytt abonnemang/Ändra abonnemang

Nytt abonnemang/Ändra abonnemang

Här kan du välja abonnemang ändra eller lägga till något i ditt abonnemang genom formuläret nedan. Här kan du välja abonnemang ändra eller lägga till något i ditt abonnemang genom formuläret för abonnemangsändringar. Våra taxor hittar du lite längre ned på sidan.

Ändra abonnemang/Nytt abonnemang

Skriv namn på (Företag/verksamhet/förening)
Skriv gatuadress som ändring/ny abonnemang gäller
Skriv postnummer
Skriv ort
Skriv ditt namn
Skriv ditt telefonnummer
Ange e-postadress
Om det gäller ett nytt abonnemang kommer någon av våra avfallstrateger att kontakta er.
You must confirm you're not a robot.

I det här formuläret samlar vi in personuppgifter om dig för ändring av abonnemang/nytt abonnemang. Uppgifterna kommer inte att hanteras för något annat syfte.

För flerbostadshus och gemensamhetsanläggningar tillkommer grundavgift per lägenhet.

Grundavgift (fast avgift)

Abonnemangsform

Avgift per år (kr)

 Flerbostadshus, per lägenhet 746

Abonnemang (rörlig avgift)

Fyrfackskärl

Källsortering i åtta fraktioner i två stycken 370 liters kärl med vardera fyra fack.

Kärl 1: Matavfall, restavfall, tidningar samt ofärgade glasförpackningar töms varannan vecka (26 gånger/ år)

Kärl 2: Plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar samt färgade glasförpackningar töms var fjärde vecka (13 gånger/ år)

Avgift per år (kr): 2 052

Delat kärl

Källsortering i två fraktioner, matavfall och restavfall.

Tidningar och förpackningar av glas, metall, papper och plast sorteras och lämnas på återvinningsstation eller återvinningscentral.
Avgift per år för delat kärl med två fack, sortering av matavfall och restavfall:

Kärl Storlek, liter

26 tömningar per år varannan vecka (kr)

52 tömningar per år en gång per vecka (kr)

240 liter 2 144 3 494
370 liter 2 497 4 118

Hela kärl

Avgift per år för helt kärl för matavfall:

Antal tömningar  per år
Kärl – Storlek, liter

26  varannan vecka (kr)

52  en gång per vecka (kr)

104 två gånger per vecka (kr)

156 tre gånger per vecka (kr)

190 eller 240 liter 1 732 3 362 7 161 10 692

Avgift per år för helt kärl för restavfall:

Antal tömningar  per år
Kärl – Storlek, liter 26  varannan vecka (kr) 52  en gång per vecka (kr) 104 två gånger per vecka (kr) 156 tre gånger per vecka (kr)
90 eller 240 liter 1 421 2 740 5 515 8 434
370 liter 1 948 3 724 7 812 11 631
660 liter 3 416 6 528 13 055 19 583

Övriga fraktioner som, papper-, plast-, metallförpackningar samt tidningar och ofärgat resp färgat glas finns under kapitel Producentmaterial.

Prislista som beslutats av MERABs styrelse

För flerbostadshus, gemensamhetsanläggningar och verksamheter. Förutsätter abonnemang på mat – och restavfall.

Grundavgift tillkommer ej.

Avgift per år för helt kärl – plastförpackningar, metallförpackningar, pappersförpackningar

Kärl – Storlek, liter

26 tömningar per år varannan vecka (kr)

52 tömningar per år varje vecka (kr)
190 eller 240 liter 764 1 909
370 liter 827 2 068
660 liter (papper) 1 528 3 821
660 liter (plast) 1 528

Avgift per år för helt kärl –färgade/ ofärgade glasförpackningar

Kärl – Storlek, liter 26 tömningar per år varannan vecka (kr) 52 tömningar per år varje vecka (kr)
190 eller 240 liter 764 1 909

Avgift per år för helt kärl – tidningar

Kärl – Storlek, liter 26 tömningar per år varannan vecka (kr) 52 tömningar per år varje vecka (kr)
190 eller 240 liter 764 1 909
660 liter 1 528 3 821

Avgift per år för helt kärl – wellpapp

Kärl – Storlek, liter 26 tömningar per år varannan vecka (kr) 52 tömningar per år varje vecka (kr) 104 tömningar per år 2 gånger i veckan (kr)
190 eller 240 liter 764 1 909
370 liter 827 2 068
660 liter 1 528 3 821 7 641

Grundavgift tillkommer.

Avgift per år, Matavfall

Volym

26 tömningar per år (kr)

52 tömningar per år (kr)

1,7 m3 14 575 27 216
4 m3 27 161 52 005
8 m3 44 639 86 959

Avgift per år, Restavfall

Volym

26 tömningar per år (kr)

52 tömningar per år (kr)

1,7 m3 12 369 22 807
4 m3 21 973 41 625
8 m3 34 259 66 200

Framkörningsavgift vid bomkörning

Framkörningsavgift

Pris per gång (kr)

667

För verksamheter finns grundavgift per verksamhet/ hämtställe.

Grundavgift (fastavgift)

Abonnemangsform

Avgift per år (kr)

Verksamheter, per hämtställe 882

Abonnemang (rörlig avgift)

Fyrfackskärl

Källsortering i åtta fraktioner i två stycken 370 liters kärl med vardera fyra fack.

Kärl 1: Matavfall, restavfall, tidningar samt ofärgade glasförpackningar töms varannan vecka (26 gånger/ år)

Kärl 2: Plastförpackningar, pappersförpackningar, metallförpackningar samt färgade glasförpackningar töms var fjärde vecka (13 gånger/ år)

Avgift per år (kr): 2 052

Delat kärl

Källsortering i två fraktioner, matavfall och restavfall.

Tidningar och förpackningar av glas, metall, papper och plast sorteras och lämnas på återvinningsstation eller återvinningscentral.
Avgift per år för delat kärl med två fack, sortering av matavfall och restavfall:

Kärl Storlek, liter

26 tömningar per år varannan vecka (kr)

52 tömningar per år en gång per vecka (kr)

240 liter 2 144 3 494
370 liter 2 497 4 118

Hela kärl

Avgift per år för helt kärl för matavfall:

Antal tömningar  per år
Kärl – Storlek, liter

26  varannan vecka (kr)

52  en gång per vecka (kr)

104 två gånger per vecka (kr)

156 tre gånger per vecka (kr)

190 eller 240 liter 1 732 3 362 7 161 10 692

Avgift per år för helt kärl för restavfall:

Antal tömningar  per år
Kärl – Storlek, liter 26  varannan vecka (kr) 52  en gång per vecka (kr) 104 två gånger per vecka (kr) 156 tre gånger per vecka (kr)
190 eller 240 liter 1 421 2 740 5 515 8 434
370 liter 1 948 3 724 7 812 11 631
660 liter 3 416 6 528 13 055 19 583

Övriga fraktioner som, papper-, plast-, metallförpackningar samt tidningar och ofärgat respektive färgat glas finns under kapitel Producentmaterial.