Källsorteringsinformation

Källsorteringsinformation

Avfall som uppkommer i verksamhetens produktion kallas verksamhetsavfall. Mer om verksamhetsavfall hittar du här.

MERAB ansvarar för insamling av hushållsavfallet i Eslöv, Höör och Hörby. Hushållsavfall är sådant avfall som uppkommer i hushåll och på platser där människor uppehåller sig.
Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och restavfall och sortera detta enligt anvisningarna. Nedan finns information bland annat hur man sorterar matavfall och restavfall och hur det ska vara emballerat.

Kontakta oss så kommer vi ut och informerar om sorteringen samt hjälper er att skräddarsy sophämtningen efter era behov.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window