Källsorteringsinformation

Källsorteringsinformation

Avfall som uppkommer i verksamhetens produktion kallas verksamhetsavfall. Mer om verksamhetsavfall hittar du här.
MERAB ansvarar för insamling av hushållsavfallet i Eslöv, Höör och Hörby. Hushållsavfall är sådant avfall som uppkommer i hushåll och på platser där människor uppehåller sig.
Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och restavfall och sortera detta enligt anvisningarna. Nedan finns information bland annat hur man sorterar matavfall och restavfall och hur det ska vara emballerat. Kontakta oss så kommer vi ut och informerar om sorteringen samt hjälper er att skräddarsy sophämtningen efter era behov.