Återvinningscentral Hörby

Återvinningscentral Hörby

Här kan du lämna sorterat grovavfall, farligt avfall och elektronik från ditt hushåll. För privatpersoner är det kostnadsfritt att lämna avfall.

Kom i god tid så du hinner bli klar och vara ute innan stängning.

Öppettider

Veckodagar
Tid

Idag

11-18

Onsdag

11-18

Torsdag

11-20

Fredag

STÄNGT

Lördag

STÄNGT

Söndag

9-15

Måndag

11-18

Hitta hit (Stavröd 5050)

Det är flest besökare på återvinningscentralen på måndagar och lördagar. Här kan du se vilka tidpunkter passar det bäst att komma till återvinningscentralen. Det bästa är att komma fredag eller onsdag om du har möjlighet och vill undvika trängsel.

Få besökareFå besökare Många besökareMånga besökare Trångt, risk för köTrångt, risk för kö
Kl. Ti On To Fr
9.00-10.00 Få besökare Få besökare
10.00-11.00 Få besökare Många besökare
11.00-12.00 Få besökare Trångt, risk för kö Många besökare Många besökare Många besökare Många besökare
12.00-13.00 Få besökare Få besökare Få besökare Många besökare Få besökare Många besökare
13.00-14.00 Många besökare Få besökare Få besökare Få besökare Många besökare Många besökare
14.00-15.00 Många besökare Få besökare Få besökare Få besökare Många besökare Få besökare
15.00-16.00 Många besökare Få besökare Få besökare Få besökare
16.00-17.00 Många besökare Få besökare Få besökare Få besökare
17.00-18.00 Många besökare Få besökare Få besökare Få besökare
18.00-19.00 Få besökare
19.00-20.00 Få besökare

Följande datum avviker från våra ordinarie öppettider:

2024
1/1 Nyårsdagen Stängt
6/1 Trettondedag jul Stängt
14/3 Torsdag (personalmöte) Stängt
29/3 Långfredag Stängt
30/3 Påskafton Stängt
31/3 – 30/6 Söndagsöppet 9-15
1/5 Första maj Stängt
9/5 Kristi himmelfärdsdagen 9-15
6/6 Nationaldagen Stängt
21/6 Midsommarafton Stängt
22/6 Midsommardagen Stängt
10/10  Torsdag (personalmöte) Stängt
2/11 Alla helgons dag Stängt
24/12 Julafton Stängt
25/12 Juldagen Stängt
26/12 Annandag jul Stängt

ÅVC Hörby – översikt

Detta kan du lämna på återvinningscentralen i Hörby

I containern läggs skrymmande avfall som inte ryms i det vanliga kärlet.

Exempel
Mattor och dynor som inte går att återanvända, trädgårdsmöbler av plast, balkonglådor, mattor, persienner, cykeldäck, pulkor samt liknande.

Tänk på…

Wellpapp får inte läggas här! Ensilageplast lämnas via Svepretur.

Saker som inte brinner, inte går att återvinna till nytt material.

Exempel
Gullfiber, mineralull, sanitetsporslin såsom toalettstolar.

Tänk på…

Här får inte plast läggas.

Exempel

Användbara textilier, kläder och skor.

Kläder

Tryckimpregnerat trä brukar ha en grönaktig färg som gör det urskiljbart gentemot annat trä.

Exempel

Terrass, slipers, trall och staket.

Tänk på…

Max 1 m³/dag kostnadsfritt för privathushåll.

Exempel
Metallrör, armeringsjärn, takplåt, stekpannor och trasiga cyklar.
Metallskrot

Tänk på…

Här får inte ligga kassaskåp, vapenskåp eller däck med fälg.

Brun papp med vågigt mellanskikt.

Tomma wellpapplådor

Exempel
Tomma och hopvikta wellpapplådor samt wellpapp som använts som emballage.

Tänk på…

Plast och frigolit läggs bland plastförpackningar. Pappersförpackningar lämnas i särskilda behållare.

Lösa småbatterier.

Exempel
Batterier som används i till exempel ficklampor, klockor eller kameror.

Lösa batterier

Tänk på…
Ta bort eventuella förpackningar och påsar innan du lägger batterierna i behållaren.

Exempel
Glödlampor, lågenergilampor, led-lampor och lysrör.

Glödlampor och lågenergilampor

Tänk på…
Ta bort eventuella förpackningar och plastpåsar innan du placerar ljuskällan i behållaren.

Exempel
Rester av färg, lack, lim, olja, lösningsmedel, rengöringsmedel, bekämpningsmedel klass 3, andra kemikalier och kvicksilvertermometrar.

Flaskor med farligt avfall

Tänk på…

Det går bra att lämna farligt avfall i sådan mängd som normalt uppkommer i ett hushåll. Våra återvinningscentraler tar inte emot behållare med kemikalier över 10 kg/10 liter per behållare. Det är riskabelt för vår personal att hantera stora behållare.

Det farliga avfallet du lämnar ska vara väl förpackat, helst i originalförpackning. Använder du en annan förpackning än den ursprungliga, måste du skriva vad den innehåller.

Läggs i speciell box.

Elektronik är allt med sladd eller batteri.

Exempel
Radioapparat, dator, dammsugare, mobiltelefon, batteridrivna leksaker, elverktyg samt TV och bildskärmar.

En dator, mobiltelefon och skruvdragare.

Tänk på…
Ta ut batterier och lägg de i fraktion batterier.

Exempel
Löv, gräs, mossa, barr, bark, fallfrukt, blommor och vissna plantor.

Tänk på…
Avfallet skall vara fritt från jord, sten och invasiva växter.
Invasiva främmande växter tas bara emot på Rönneholms avfallsanläggning. Läs mer om invasiva växter.

Klipp från träd, buskar och grenar.

Klipp från träd, buskar och grenar.

Tänk på…

Stock/stam/stubbe över 25 cm i diameter kostar att lämna 725kr/styck. Prislista

Exempel

Dagstidningar, kataloger, reklamblad och pappersark. Även böcker med mjuk pärm. Har du böcker med hård pärm ska du ta av denna först.

Läs mer om returpapper/tidningar

Exempel

Tegel, betong och makadam som är fritt från föroreningar. Max 1 kubikmeter/dag kostnadsfritt för hushåll.

Tänk på…

Här får inte läggas: asfalt, blåbetong, asbest/eternit, glas, gräs och jord, plastspannar med bruk, cementsäckar

Exempel
Kyl- och frysskåp tillverkade för hushållsbruk.

Exempel
Torktumlare och torkskåp samt spis, disk- och tvättmaskin tillverkade för hushållsbruk. Även elmangel och vattenberedare.

Tänk på…
Personalen har inte möjlighet att hjälpa till att lasta av.

Exempel

Användbara prylar & möbler

Talrikar, vaser och skål.

Exempel

Flytande stekfett, matolja samt överbliven olja från inlagda livsmedel

Exempel

Gips förekommer som tak, väggar, golvskivor m.m.

Tänk på…

Materialet ska då vara fritt från bl.a. plåt och trä.

I containern för hårdplast slänger du föremål som består helt av plast, till exempel plastmöbler, plastlådor, plastpallar, leksaker helt i plast, blomkrukor av plast.

Exempel på saker som inte ska sorteras som hårdplast är plastdunkar, frigolit, mjukplast, kylboxar, plast med färgrester (till exempel målartråg), bilbarnstolar med textil, glasfiber, hjälmar, resväskor och annat av blandmaterial. Sådant sorteras som Energiåtervinning/Brännbart.

Exempel

Rent omålat trä helt fritt från färg, lack, lim samt olja.

Omålat trä

Tänk på…
Skruv, spik, och andra detaljer av metall behöver inte tas bort.

Målat trä fritt från glas, tyg och plast.

Målat trä

Exempel

Brädor, bokhyllor, garderober, köksluckor  och annan inredning av trä.

Tänk på…
Skruv, spik, och andra detaljer av metall behöver inte tas bort.

Treetex och asfaboard sorteras som brännbart!

Bilbatterier sorters här.

Tänk på… 

Lutbatteri sorteras separat.

Tas emot på ÅVC Eslöv, ÅVC Hörby ÅVC Höör och ÅVC Rönneholm. Brandsläckare  sorteras som farligt avfall.

Avgift gällande från 2024-01-01 (Alla avgifter inklusive moms)

Avgift per behållare och per tillfälle, tillägg utöver ordinarie avgift:

Behållare

Avgift

(kr)

1 styck per tillfälle

0 kr

Pris styck mer än 1 st

528 kr

Detta kan vi tyvärr inte ta emot på återvinningscentralen

Exempel på det som inte tas emot på ÅVC. Från  vänster till höger: ensilageplast, asbest, bildäck, läkemedel samt gasoltub.

Kontakta en däckfirma

Lämna till återförsäljare

Lämna till polisen (ring först)

Lämna till återförsäljare

MERABs återvinningscentraler och MERABs avfallsanläggning i Rönneholm tar ej emot asfalt.

Asfalt som inte är baserat på stenkolstjära bör återvinnas. Verksamhet som omfattar krossning och återanvändning av asfalt ska anmälas till kommunen. Innehåller asfalten stenkolstjära ska den tas om hand som farligt avfall.

Försäkra dig om att mottagaren är godkända för denna typ av avfallshantering. Vid tveksamheter kontakta din kommun.

Lämnas bara på Rönneholms avfallsanläggning.

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Leveranskrav

MINDRE MÄNGD

När det gäller asbest så är det endast en mindre mängd, upp till 20 kg, som får lämnas kostnadsfritt.

Avfallet ska kunna läggas i en tät specialbyggd container och måste vara inplastad/tejpad så att det inte dammar.

Lossningen sköter du själv.

 

STÖRRE MÄNGD

Asbesten/eterniten ska vara inplastad/tejpad och förpackningen väl försluten.

Önskvärt att det asbesthaltiga avfallet levereras på pall eller i storsäck. MERAB erbjuder hjälp med lossning.

Deponering av asbesthaltigt avfall

Asbesthaltigt avfall är en typ av farligt avfall som inte går att material- eller energi återvinna. Detta deponeras därför på ett säkert sätt på MERABs deponi. Efter att materialet deponerats täcks det med massor (t.ex. jord) för att undvika att de hälsofarliga asbestfibrerna sprids.

Lämnas till apotek

Paketera gamla tabletter och andra mediciner i en genomskinlig påse och lämna på ditt närmsta apotek. Alla apotek har även genomskinliga specialpåsar för att samla in läkemedel i.  Läs mer om läkemedel

Lämnas på Rönneholms avfallsanläggning.

Om egen spridningsareal saknas, bör ett kontrakt upprättas med lantbrukare eller annan hanterare som tar emot gödseln för spridning eller annat nyttjande av gödsel.

Lämnas på Rönneholms avfallsanläggning.

Växtavfall från invasiva främmande växter förpackas i tätförslutna sopsäckar och lämnas på Rönneholms avfallsanläggning. Därifrån går det direkt till förbränning.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window