Det här behöver du veta inför ditt besök på återvinningscentralen

Det här behöver du veta inför ditt besök på återvinningscentralen

Avfall från hushåll

(Info för företag – se längre ner på sidan)

 • Avfall från hushåll upp till 3 kubikmeter lämnas kostnadsfritt.
 • Bygg- och rivningsavfall samt trädgårdsavfall från privathushåll upp till 3 kubikmeter lämnas utan avgift, under förutsättning att det finns ett sopabonnemang hos MERAB med betald grundavgift.
 • Bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet är ett kommunalt ansvar. Detta omfattar endast bygg- och rivningsavfall som uppkommit från dig som privatperson. Bygg- och rivningsavfallet ska sorteras i minst 9 fraktioner och lämnas till en återvinningscentral.

Vid större mängder gäller följande priser inkl. moms:

Trä (virke) 150 kr/m³
Impregnerat trä (tryckimpregnerat virke)

frimängd endast upp till en 1 kubikmeter/dag

450 kr/m³
Trädgårdsavfall 150 kr/m³
Ris och grenar (grenar och ris) 150 kr/m³
Energiåtervinning (brännbart) 150 kr/m³
Ej återvinningsbart 150 kr/m³
Gips 150 kr/m³
Sten och grus (schaktmassor – fri mängd endast upp till en 1 kubikmeter) 150 kr/m³
Grenar, stammar, stubbar (över 25 cm i diameter) 725 kr/st
Asbest – Lämnas på Rönneholms avfallsanläggning 2313 kr/ton
Asfalt           Kontakta ex. Andersson Åkeri och Gräv i Hörby
Förpackningar och tidningar Lämnas kostnadsfritt
Elektronik som omfattas av producentansvaret Lämnas kostnadsfritt
Priserna är inklusive moms.

Avfall från företag och verksamheter

Företag och verksamheter kan utan avgift lämna mindre mängder på ÅVC:

 • Förpackningar med producentansvar.
 • El- och elektronikavfall med producentansvar
 • Trädgårdsavfall (gäller endast fastighetsbolag som förvaltar lägenheter som får lämna upp till 3 m³ per dag.)

Företag och verksamheter kan mot avgift (se priserna här) lämna mindre mängder sorterat avfall på ÅVC:

 • Ris och grenar (grenar – ris) max 25 cm i diameter
 • Trädgårdsavfall
 • Trä (omålat virke)
 • Målat trä (målat virke)
 • Ej återvinningsbart
 • Energiåtervinning (brännbart)
 • Sten och grus (schaktmassor)
 • Gips

Detta måste företag och verksamheter lämna på Rönneholms avfallsanläggning:

 • Större mängder avfall
 • Tryckimpregnerat trä/virke

Farligt avfall

Farligt avfall från verksamheter får endast transporteras av den som har gjort en anmälan till Länsstyrelsen. Om du vill transportera farligt avfall själv, inklusive elektronikavfall, måste du alltid göra en anmälan eller söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Detta gäller också om materialet innehåller PCB, cyanid, kadmium eller kvicksilver. Om det gäller mindre mängder (max 100 kg eller 100 liter) farligt avfall, liksom hela lysrör eller andra ljuskällor, behöver du bara göra en anmälan hos Länsstyrelsen.

Lastbilar över 3,5 ton och traktorer hänvisas till Rönneholms avfallsanläggning.


Vanliga frågor om våra återvinningscentraler

Nej, det är förbjudet att ta med sig eller köpa föremål från återvinningscentralerna. Detta eftersom den som slängt det har bestämt att det är ett avfall.

Försök alltid att förvara dina farliga avfall i originalförpackningen och förpacka avfallet väl. Var alltid noga med att inte blanda olika typer av farligt avfall samt att märka förpackningen med aktuellt innehåll. Är du osäker på vad avfallet innehåller, markera gärna förpackningen med ett frågetecken och informera personalen. Du lämnar ditt förpackade avfall på en återvinningscentral. Vi tar inte emot farligt avfall från verksamheter.

Nej, det ingår inte i arbetsuppgifterna för återvinningscentralernas personal. Om du har tunga saker att slänga, måste du ta med dig någon som kan hjälpa dig att bära.

Grovavfall lämnas kostnadsfritt. Bygg- och rivningsavfall samt trädgårdsavfall från privathushåll upp till 3 kubikmeter lämnas utan avgift, under förutsättning att det finns ett sopabonnemang hos MERAB med betald grundavgift.

För företag och organisationer gäller andra regler och därför måste dessa betala för de flesta avfall som lämnas. Mer information om vad företag kan lämna hittar du på våra företagssidor.

Ja, företagare får betala för de flesta typer av avfall som lämnas. På våra företagssidor kan du läsa om vad företag kan lämna på våra återvinningscentraler samt vad det kostar. Det går också bra att lämna avfallet på Rönneholms avfallsanläggning där avfallet vägs och betalas efter vikt och material.

Nej, på återvinningscentralerna kan du bara lämna sorterat avfall.

Nej, vi tar emot asbest bara på avfallsläggningen i Stehag.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window