Det här behöver du veta inför ditt besök på återvinningscentralen

Det här behöver du veta inför ditt besök på återvinningscentralen

Avfall från hushåll

Avfall från hushåll upp till 3 kubikmeter lämnas kostnadsfritt. Bygg och rivningsavfall samt trädgårdsavfall från privathushåll upp till 3 kubikmeter lämnas utan avgift, under förutsättning att det finns ett sopabonnemang hos MERAB med betald grundavgift.

Vid större mängder gäller följande priser inkl. moms:

Asfalt                                               Kontakta ex. Andersson Åkeri och Gräv i Hörby
Virke 150 kr/m3
Brännbart 150 kr/m3
Ej återvinningsbart 150 kr/m3
Gips 150 kr/m3
Grenar och ris 150 kr/m3
Schaktmassor (frimängd endast upp till en 1 kubikmeter) 150 kr/m3

Stock, stam, rot eller stubbe över 25 cm i diameter

Större enheter(mer än 50kg-1/2 m3 lämnas på Rönneholm

725 kr/st
Tryckimpregnerat virke (frimängd endast upp till en 1 kubikmeter) 450 kr/m3
Trädgårdsavfall 150 kr/m3
Elektronik som omfattas av producentansvaret Lämnas kostnadsfritt
Förpackningar och tidningar Lämnas kostnadsfritt

Avfall från företag och verksamheter

Företag och verksamheter kan utan avgift lämna mindre mängder:

 • Förpackningar med producentansvar.
 • El- och elektronikavfall med producentansvar
 • Trädgårdsavfall (Gäller endast fastighetsbolag som förvaltar lägenheter som får lämna upp till 3m3 per dag.)

Företag och verksamheter kan mot avgift (se priserna här) lämna mindre mängder sorterat avfall:

 • Grenar – ris max 25 cm i diameter
 • Trädgårdsavfall
 • Omålat virke
 • Målat virke
 • Impregnerat virke
 • Ej återvinningsbart
 • Brännbart
 • Schaktmassor
 • Gips

Större mängder avfall mottas endast på Rönneholms avfallsanläggning.

Farligt avfall från verksamheter får endast transporteras av den som har gjort en anmälan till Länsstyrelsen. Om du vill transportera farligt avfall själv, inklusive elektronikavfall, måste du alltid göra en anmälan eller söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Detta gäller också om materialet innehåller PCB, cyanid, kadmium eller kvicksilver. Om det gäller mindre mängder (max 100 kg eller 100 liter) farligt avfall , liksom hela lysrör eller andra ljuskällor, behöver du bara göra en anmälan hos Länsstyrelsen.

Lastbilar över 3,5 ton och traktorer hänvisas till Rönneholms avfallsanläggnig.

Ordningsregler

Avfall på återvinningscentralen tillhör MERAB.
Låt barn och husdjur vara kvar i bilen.
Rökning eller öppen eld inom området är förbjuden.
Kom i god tid innan stängning.