Det här behöver du veta inför ditt besök på återvinningscentralen

Det här behöver du veta inför ditt besök på återvinningscentralen

Avfall från hushåll

Avfall från hushåll upp till 3 kubikmeter lämnas kostnadsfritt. Bygg och rivningsavfall samt trädgårdsavfall från privathushåll upp till 3 kubikmeter lämnas utan avgift, under förutsättning att det finns ett sopabonnemang hos MERAB med betald grundavgift.

Vid större mängder gäller följande priser inkl. moms:

Trä (Virke) 150 kr/m3
Impregnerat trä (Tryckimpregnerat virke)

frimängd endast upp till en 1 kubikmeter/dag

450 kr/m3
Trädgårdsavfall 150 kr/m3
Ris och grenar (Grenar och ris) 150 kr/m3
Energiåtervinning (Brännbart) 150 kr/m3
Ej återvinningsbart 150 kr/m3
Gips 150 kr/m3
Sten och grus (Schaktmassor – fri mängd endast upp till en 1 kubikmeter) 150 kr/m3
Grenar, stammar, stubbar (över 25 cm i diameter) 725 kr/st
Asbest – Lämnas på Rönneholms avfallsanläggning (moms tillkommer) 2250 kr/ton
Asfalt           Kontakta ex. Andersson Åkeri och Gräv i Hörby
Förpackningar och tidningar Lämnas kostnadsfritt
Elektronik som omfattas av producentansvaret Lämnas kostnadsfritt
Priserna är inklusive moms.

Avfall från företag och verksamheter

Företag och verksamheter kan utan avgift lämna mindre mängder:

 • Förpackningar med producentansvar.
 • El- och elektronikavfall med producentansvar
 • Trädgårdsavfall (Gäller endast fastighetsbolag som förvaltar lägenheter som får lämna upp till 3m3 per dag.)

Företag och verksamheter kan mot avgift (se priserna här) lämna mindre mängder sorterat avfall:

 • Ris och grenar (Grenar – ris) max 25 cm i diameter
 • Trädgårdsavfall
 • Trä (Omålat virke)
 • Målat trä (Målat virke)
 • Impregnerat  trä (Impregnerat virke)
 • Ej återvinningsbart
 • Energiåtervinning (Brännbart)
 • Sten och grus (Schaktmassor)
 • Gips

Större mängder avfall mottas endast på Rönneholms avfallsanläggning.

Farligt avfall från verksamheter får endast transporteras av den som har gjort en anmälan till Länsstyrelsen. Om du vill transportera farligt avfall själv, inklusive elektronikavfall, måste du alltid göra en anmälan eller söka tillstånd hos Länsstyrelsen. Detta gäller också om materialet innehåller PCB, cyanid, kadmium eller kvicksilver. Om det gäller mindre mängder (max 100 kg eller 100 liter) farligt avfall , liksom hela lysrör eller andra ljuskällor, behöver du bara göra en anmälan hos Länsstyrelsen.

Lastbilar över 3,5 ton och traktorer hänvisas till Rönneholms avfallsanläggnig.

Ordningsregler

Avfall på återvinningscentralen tillhör MERAB.
Låt barn och husdjur vara kvar i bilen.
Rökning eller öppen eld inom området är förbjuden.
Kom i god tid innan stängning.