Återvinningscentral Löberöd

Återvinningscentral Löberöd

Här kan du lämna sorterat grovavfall, farligt avfall och elektronik från ditt hushåll. För privatpersoner är det kostnadsfritt att lämna avfall.

Öppettider

Veckodagar
Tid

Idag

STÄNGT

Onsdag

STÄNGT

Torsdag

STÄNGT

Fredag

STÄNGT

Lördag

STÄNGT

Söndag

STÄNGT

Måndag

16-19

Hitta hitv (Löparegatan 33)

Följande datum avviker från från våra ordinarie öppettider:

2024
8/4 Påskafton (lördag) Stängt
10/4 Annandag påsk (måndag) Stängt
18/5 Pingstafton (lördag) Stängt
22/6 Midsommardagen (lördag) Stängt
2/11 Alla helgons dag (lördag) Stängt
2025
6/1 Trettondedag jul (måndag) Stängt

ÅVC Löberöd – översikt

Detta kan du lämna på återvinningscentralen i Löberöd

I containern läggs skrymmande avfall som inte ryms i det vanliga kärlet.

Exempel
Mattor och dynor som inte går att återanvända, trädgårdsmöbler av plast, balkonglådor, mattor, persienner, cykeldäck, pulkor samt liknande.

Tänk på…

Wellpapp får inte läggas här! Ensilageplast lämnas via Svepretur.

Saker som inte brinner, inte går att återvinna till nytt material.

Exempel
Gullfiber, mineralull, sanitetsporslin såsom toalettstolar.

Tänk på…

Här får inte plast läggas.

Exempel

Användbara textilier, kläder och skor.

Kläder

Tryckimpregnerat trä brukar ha en grönaktig färg som gör det urskiljbart gentemot annat trä.

Exempel

Terrass, slipers, trall och staket.

Tänk på…

Max 1 m³/dag kostnadsfritt för privathushåll.

Exempel
Metallrör, armeringsjärn, takplåt, stekpannor och trasiga cyklar.
Metallskrot

Tänk på…

Här får inte ligga kassaskåp, vapenskåp eller däck med fälg.

Brun papp med vågigt mellanskikt.

Tomma wellpapplådor

Exempel
Tomma och hopvikta wellpapplådor samt wellpapp som använts som emballage.

Tänk på…

Plast och frigolit läggs bland plastförpackningar. Pappersförpackningar lämnas i särskilda behållare.

Lösa småbatterier.

Exempel
Batterier som används i till exempel ficklampor, klockor eller kameror.

Lösa batterier

Tänk på…
Ta bort eventuella förpackningar och påsar innan du lägger batterierna i behållaren.

Exempel
Glödlampor, lågenergilampor, led-lampor och lysrör.

Glödlampor och lågenergilampor

Tänk på…
Ta bort eventuella förpackningar och plastpåsar innan du placerar ljuskällan i behållaren.

Exempel
Rester av färg, lack, lim, olja, lösningsmedel, rengöringsmedel, bekämpningsmedel klass 3, andra kemikalier och kvicksilvertermometrar.

Flaskor med farligt avfall

Tänk på…

Det går bra att lämna farligt avfall i sådan mängd som normalt uppkommer i ett hushåll. Våra återvinningscentraler tar inte emot behållare med kemikalier över 10 kg/10 liter per behållare. Det är riskabelt för vår personal att hantera stora behållare.

Det farliga avfallet du lämnar ska vara väl förpackat, helst i originalförpackning. Använder du en annan förpackning än den ursprungliga, måste du skriva vad den innehåller.

Läggs i speciell box.

Elektronik är allt med sladd eller batteri.

Exempel
Radioapparat, dator, dammsugare, mobiltelefon, batteridrivna leksaker, elverktyg samt TV och bildskärmar.

En dator, mobiltelefon och skruvdragare.

Tänk på…
Ta ut batterier och lägg de i fraktion batterier.

Exempel
Löv, gräs, mossa, barr, bark, fallfrukt, blommor och vissna plantor.

Tänk på…
Avfallet skall vara fritt från jord, sten och invasiva växter.
Invasiva främmande växter tas bara emot på Rönneholms avfallsanläggning. Läs mer om invasiva växter.

Klipp från träd, buskar och grenar.

Klipp från träd, buskar och grenar.

Tänk på…

Stock/stam/stubbe över 25 cm i diameter kostar att lämna 725kr/styck. Prislista

Exempel

Dagstidningar, kataloger, reklamblad och pappersark. Även böcker med mjuk pärm. Har du böcker med hård pärm ska du ta av denna först.

Läs mer om returpapper/tidningar

Omålat och målat trä fritt från glas, tyg och plast.
Exempelvis brädor, bokhyllor, garderober, köksluckor och annan inredning av trä.
Tänk på: skruv, spik, och andra detaljer av metall behöver inte tas bort.
OBS Treetex och asfaboard sorteras som brännbart!

Bilbatterier sorters här.

Tänk på… 

Lutbatteri sorteras separat.

Exempel

Gips förekommer som tak, väggar, golvskivor m.m.

Tänk på…

Materialet ska då vara fritt från bl.a. plåt och trä.

I containern för hårdplast slänger du föremål som består helt av plast, till exempel plastmöbler, plastlådor, plastpallar, leksaker helt i plast, blomkrukor av plast.
Exempel på saker som inte ska sorteras som hårdplast är plastdunkar, frigolit, mjukplast, kylboxar, plast med färgrester (till exempel målartråg), bilbarnstolar med textil, glasfiber, hjälmar, resväskor och annat av blandmaterial. Sådant sorteras som Energiåtervinning/Brännbart.

Exempel

Användbara prylar & möbler

Talrikar, vaser och skål.

Detta kan vi tyvärr inte ta emot på återvinningscentralen

Exempel på det som inte tas emot på ÅVC. Från  vänster till höger: ensilageplast, asbest, bildäck, läkemedel samt gasoltub.

Kontakta en däckfirma

Lämna till återförsäljare

Lämna till polisen (ring först)

Lämna till återförsäljare

MERABs återvinningscentraler och MERABs avfallsanläggning i Rönneholm tar ej emot asfalt.

Asfalt som inte är baserat på stenkolstjära bör återvinnas. Verksamhet som omfattar krossning och återanvändning av asfalt ska anmälas till kommunen. Innehåller asfalten stenkolstjära ska den tas om hand som farligt avfall.

Försäkra dig om att mottagaren är godkända för denna typ av avfallshantering. Vid tveksamheter kontakta din kommun.

Lämnas bara på Rönneholms avfallsanläggning.

Asbest/eternit måste plastas in och förpackas väl

Leveranskrav

MINDRE MÄNGD

När det gäller asbest så är det endast en mindre mängd, upp till 20 kg, som får lämnas kostnadsfritt.

Avfallet ska kunna läggas i en tät specialbyggd container och måste vara inplastad/tejpad så att det inte dammar.

Lossningen sköter du själv.

 

STÖRRE MÄNGD

Asbesten/eterniten ska vara inplastad/tejpad och förpackningen väl försluten.

Önskvärt att det asbesthaltiga avfallet levereras på pall eller i storsäck. MERAB erbjuder hjälp med lossning.

Deponering av asbesthaltigt avfall

Asbesthaltigt avfall är en typ av farligt avfall som inte går att material- eller energi återvinna. Detta deponeras därför på ett säkert sätt på MERABs deponi. Efter att materialet deponerats täcks det med massor (t.ex. jord) för att undvika att de hälsofarliga asbestfibrerna sprids.

Lämnas till apotek

Paketera gamla tabletter och andra mediciner i en genomskinlig påse och lämna på ditt närmsta apotek. Alla apotek har även genomskinliga specialpåsar för att samla in läkemedel i.  Läs mer om läkemedel

Lämnas på Rönneholms avfallsanläggning.

Om egen spridningsareal saknas, bör ett kontrakt upprättas med lantbrukare eller annan hanterare som tar emot gödseln för spridning eller annat nyttjande av gödsel.

Lämnas på Rönneholms avfallsanläggning.

Växtavfall från invasiva främmande växter förpackas i tätförslutna sopsäckar och lämnas på Rönneholms avfallsanläggning. Därifrån går det direkt till förbränning.

Från och med 1 april 2023 tar inte återvinningscentralerna i Löberöd och Marieholm längre emot vitvaror inklusive kyl och frys samt schakt.
Stoppet är en följd av platsbrist. Vitvaror och schakt kan i stället lämnas på ÅVC Eslöv, ÅVC Hörby samt ÅVC Höör.

Från och med 1 april 2023 tar inte återvinningscentralerna i Löberöd och Marieholm längre emot vitvaror inklusive kyl och frys samt schakt.
Stoppet är en följd av platsbrist. Vitvaror och schakt kan i stället lämnas på ÅVC Eslöv, ÅVC Hörby samt ÅVC Höör.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of merab.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window