Försenad hämtning

Försenad hämtning

Hämtning av kommunalt avfall:

Inga förseningar.

Slamtömning:

Inga förseningar.

Generell information

Vi ber er uppmärksamma att hämtningsvägen ska hållas framkomlig, skottas och halkbekämpas, för att vi ska kunna tömma.

Vid utebliven tömning

Om du vill anmäla att ditt kärl inte blivit tömt så är vi tacksamma om du använder vårt formulär nedan.

Skriv ditt kundnummer
Välj din kommun
Skriv ditt namn
Skriv gatuadress, postnummer samt ort
Skriv ditt telefonnummer
Skriv din e-postadress
Välj kärl
Skriv ordinarie tömningsdag
Du måste bekräfta att du inte är en robot.

I det här formuläret för felanmelan samlar vi in personuppgifter om dig. Uppgifterna kommer inte att hanteras för något annat syfte.