När töms mitt kärl?

När töms mitt kärl?

Sopbilen kommer mellan klockan 06:00-21:00 på hämtningsdagen.  Det kan vara olika sopbilar som tömmer olika avfall. Det innebär att om du har fyrfackskärl kan det ena kärlet tömmas vid ett tillfälle och det andra kärlet vid ett annat tillfälle.

Här hittar du dina tömningsdagar samt förändrade tömningsdagar.