Murbruk/putsbruk i pulverform

Sök

 • 1644 träffar på ""

 • Fyrverkeripjäser (detonerade)

  På återvinningscentral: Brännbart ÅVC

  Återvinningscentral Eslöv
  Återvinningscentral Hörby
  Återvinningscentral Höör
  Återvinningscentralen Löberöd
  Återvinningscentralen Marieholm
  Återvinningscentralen Rönneholm
  Visa alla
 • MERAB kontrollerar sopkärl

  MERAB kommer fram till årsskiftet att göra en inventering bland våra kärl ute hos en del abonnenter. Detta görs med anledning av att vissa id-chip som sitter på kärlen behöver bytas. Personal från MERAB kommer därför inspektera vissa sopkärl i MERABs kommuner Eslöv, Höör och Hörby under de kommande månaderna.

 • Matolja, större mängd

  Hälls av i behållare

  På återvinningscentral: Frityrolja

  Återvinningscentral Eslöv
  Återvinningscentral Höör
  Återvinningscentral Hörby
  Visa alla
 • Mulltoalett, el

  På återvinningscentral: Diverse elektronik

  Återvinningscentral Eslöv
  Återvinningscentral Höör
  Återvinningscentral Hörby
  Återvinningscentralen Löberöd
  Återvinningscentralen Marieholm
  Återvinningscentralen Rönneholm
  Visa alla
 • Tillgänglighetsredogörelse

  Här beskrivs hur merab.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och hur du kan rapportera brister till oss. Vi strävar efter att merab.se ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla, oavsett funktionsvariation och oberoende av vilka hjälpmedel du använder. Vi ska åtminstone uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa WCAG 2.1 på nivå...

 • Impregnerat trä

  Impregnerat trä är farligt avfall.  Det brukar ha en grönaktig färg som gör det urskiljbart gentemot annat trä. EXEMPEL PÅ IMPREGNERAT TRÄ terrass slipers trall staket OMHÄNDERTAGANDE AV IMPREGNERAT TRÄ MERAB, kan ta emot impregnerat trä. Om du väljer en annan mottagare försäkra dig om att de är godkända för denna typ av avfallshantering. Vid tveksamheter kontakta din kommun.

 • Ättika

  På återvinningscentral: Farligt Avfall

  Återvinningscentral Eslöv
  Återvinningscentral Höör
  Återvinningscentral Hörby
  Återvinningscentralen Löberöd
  Återvinningscentralen Marieholm
  Återvinningscentralen Rönneholm
  Visa alla
 • Yoghurtförpackning, papper

  Behöver bara sköljas med kallt vatten

  Hemma: Pappersförpackningar Kärl 2

  På återvinningscentral: Pappersförpackningar ÅVC

  Återvinningscentral Eslöv
  Återvinningscentral Höör
  Återvinningscentral Hörby
  Återvinningscentralen Löberöd
  Återvinningscentralen Marieholm
  Återvinningscentralen Rönneholm
  Visa alla
 • Vadderade kuvert

  Hemma: Pappersförpackningar Kärl 2

  På återvinningscentral: Pappersförpackningar ÅVC

  Återvinningscentral Eslöv
  Återvinningscentral Höör
  Återvinningscentral Hörby
  Återvinningscentralen Löberöd
  Återvinningscentralen Marieholm
  Återvinningscentralen Rönneholm
  Visa alla
 • Ur

  På återvinningscentral: Diverse elektronik

  Återvinningscentral Eslöv
  Återvinningscentral Höör
  Återvinningscentral Hörby
  Återvinningscentralen Löberöd
  Återvinningscentralen Marieholm
  Återvinningscentralen Rönneholm
  Visa alla